Γλωσσολογικό συνέδριο “ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2015”

Γλωσσολογικό συνέδριο “ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2015”

Θέμα του Συνεδρίου: Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις

Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Τα «Τζαρτζάνεια» είναι μια συνάντηση γλωσσολογικού προσανατολισμού, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2006, με πρωτοβουλία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας (Νομαρχία Λάρισας, Δήμος Τυρνάβου), του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Λάρισας και με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προς τιμήν του Αχιλλέα Τζάρτζανου. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τέσσερα συνέδρια στα οποία συμμετείχαν ομιλητές μετά από πρόσκληση (2006, 2008, 2010) ή μετά από διαδικασία κρίσης των περιλήψεων (2012).

Το φετινό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015 στον Τύρναβο, γενέτειρα του Τζάρτζανου. Διοργανώνεται από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η συμμετοχή στο συνέδριο θα είναι δωρεάν για ομιλητές/-ήτριες και ακροατές/-άτριες. Λεπτομέρειες για τις δυνατότητες διαμονής στον Τύρναβο ή τη Λάρισα (16 χλμ. είναι η μεταξύ τους απόσταση), για άλλες πρακτικές πληροφορίες και για τις παράλληλες πολιτισμικές εκδηλώσεις που θα οργανωθούν, θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ως θέμα του φετινού συνεδρίου επιλέχθηκε το εξής:

Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις

Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι, αποτίνοντας φόρο τιμής στον Αχιλλέα Τζάρτζανο, να φέρουν σε επαφή ενδιαφερόμενα μέλη της ερευνητικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας δημιουργώντας συνθήκες για γόνιμο επιστημονικό διάλογο, ώστε να συζητηθούν όψεις της διδασκαλίας/μάθησης της πρώτης γλώσσας και της πολυγλωσσίας στο σχολείο, καθώς και κοινωνικοπολιτισμικές αναλύσεις γύρω από τις γλώσσες.
Οι προτάσεις εισηγήσεων θα πρέπει να συνοψίζουν τα κύρια σημεία που θα καλυφθούν από την εισήγηση. Θα παρουσιάζουν, κατά προτίμηση, ερευνητικά αποτελέσματα και θα περιγράφουν το μεθοδολογικό πλαίσιο και το αντικείμενο της έρευνας, ενώ θα επιλεγούν και ορισμένες ανακοινώσεις με δεδομένα ερευνών από σχετικές εφαρμογές και παρεμβάσεις στην εκπαίδευση. Η παρουσιαζόμενη έρευνα (ή μικρο-έρευνα) θα πρέπει να συσχετίζεται με ενδεχόμενη προϋπάρχουσα έρευνα στο αντίστοιχο πεδίο.
Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες των εισηγήσεων είναι οι ακόλουθοι:

 • Διδασκαλία/μάθηση της πρώτης γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Προγράμματα σπουδών στα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός, αξιοποίηση, κριτική.
 • Εγχειρίδια στα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός, αξιοποίηση, κριτική.
 • Ανάπτυξη διδακτικού υλικού στα γλωσσικά μαθήματα.
 • Πρακτικές, τεχνικές, στρατηγικές στα γλωσσικά μαθήματα: παρουσίαση διδακτικών εφαρμογών.
 • Πολυγλωσσία στο ελληνικό σχολείο: στάσεις και πολιτικές.
 • Δυναμική δίγλωσσης/πολύγλωσσης επικοινωνίας εντός και εκτός σχολείου.
 • Παιδαγωγικοί προσανατολισμοί/ διδασκαλία σε πολύγλωσσες σχολικές τάξεις
 • Θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία πολυτροπικής ανάλυσης.
 • Η πολυτροπικότητα στη διδασκαλία/μάθηση των γλωσσών.
 • Από το γλωσσικό στον πολυτροπικό γραμματισμό.

Οι εισηγήσεις θα έχουν διάρκεια 15 λεπτών, με άλλα 5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση. Όσοι/Όσες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγησή τους στο συνέδριο, παρακαλούνται να υποβάλουν περίληψη μέχρι την 15η Ιουνίου 2015 με ηλεκτρονική αποστολή, στην διεύθυνση:
[email protected]
σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Αρχείο MS Word (όχι .pdf)
 • Έκταση: 300-500 λέξεις (χωρίς τις βιβλιογραφικές αναφορές)
 • Γραμματοσειρά: Arial 11pt
 • Διάστιχο: μονό
 • Περιθώρια: 2,5 εκ. αριστερά-δεξιά, 3 εκ. πάνω-κάτω
 • Βασικά στοιχεία: ο τίτλος της εισήγησης, το όνομα του/των συγγραφέα/-ων, τα στοιχεία επικοινωνίας (φορέας, ηλεκτρονική διεύθυνση) θα είναι κεντραρισμένα. Θα ακολουθεί το σώμα της περίληψης και 4-6 λέξεις κλειδιά.

Οι περιλήψεις θα κριθούν ανώνυμα από δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, με κριτήρια τη σαφήνεια, την τεκμηρίωση και τη συνεισφορά τους στη διεύρυνση της υπάρχουσας γνώσης γύρω από το θέμα του συνεδρίου. Η ενημέρωση για την αποδοχή τους θα γίνει μέχρι την 15 Ιουλίου 2015. Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετάσχει με μία ατομική εισήγηση και/ή με μία σε συνεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο σύνδεσμο: http://tzartzaneia-2015.webnode.gr/

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».