Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

panepistimio makedoniasΑνοικτά Ψηφιακά Μαθήματα ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους διενεργούνται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τα ανοικτά μαθήματα αναπτύσσονται και διατίθενται σταδιακά στο Διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (www.opencourses.uom.gr) που έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με αποκλειστικό γνώμονα την αρτιότερη παρουσίαση του εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού που έχει παραχθεί από το Ίδρυμα στο πλαίσιο της δράσης των Ανοικτών Μαθημάτων.

Ανάλογα με το κατά περίπτωση παρεχόμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες:

Μαθήματα Α-: Παρέχονται η περιγραφή και οι στόχοι του εκάστοτε μαθήματος, βασικοί όροι και «λέξεις – κλειδιά» που χαρακτηρίζουν το αντικείμενο του μαθήματος, σημειώσεις και διαφάνειες παρουσιάσεων του διδάσκοντα, βιβλιογραφία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, οργανωμένο σε θεματικές ενότητες.

Μαθήματα Α+: Παρέχεται ό,τι έχει ήδη αναφερθεί στις προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων, όπως και βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευόμενων και ψηφιακές βιβλιογραφικές πηγές.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».