Προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία των ΙΕΚ

Προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία των ΙΕΚ

edu121114E-learning Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα:

Προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία των ΙΕΚ

Διάρκεια Προγράμματος: 4 μήνες Σύνολο μαθημάτων: 4

Αναλογία σε διδακτικές ώρες: 120

Δίδακτρα: 160€, Άνεργοι: 120€ (κάτοχοι κάρτας ανεργίας)

Μαθήματα

1. Θεωρίες μάθησης
Οι έννοιες της μάθησης και της διδασκαλίας, Συμπεριφορισμός, Γνωστική Ψυχολογία, Piaget, Vygotsky, Bruner, Κοινωνιογνωστικές θεωρίες μάθησης.

 2. Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη και Βασικές αρχές διδακτικής μεθοδολογίας
Η έννοια και ο ορισμός της διδασκαλίας, σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας, εποπτικά μέσα, διδακτικές αρχές, μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση.

 3. Μέθοδος Project και σχεδιασμός μαθήματος
Τα οφέλη της μεθόδου Project, θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτική θεμελίωση της μεθόδου Project, συμβολή των νέων τεχνολογιών, εφαρμογές της μεθόδου Project στα ΙΕΚ, ενδεικτικό υπόδειγμα παρουσίασης σχεδίου εργασίας

 4. Κατάλληλες μορφές διδασκαλίας για τα ΙΕΚ

Η Διδακτική στα ΙΕΚ: οργάνωση της ομάδας, σχεδιασμός στοχοθεσία, μέθοδοι διδασκαλίας, τεχνικές εκπαίδευσης, παιδαγωγικά εργαλεία, μορφές διδασκαλίας και εργαστήρια.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα www.aie.gr

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».