Νέα βιβλία Λυκείου σχολικού έτους 2014-15

Νέα βιβλία Λυκείου σχολικού έτους 2014-15

VIVLIAΝέα βιβλία Λυκείου σχολικού έτους 2014-15

Επειδή πολλές σχολικές μονάδες  μας θέτουν ερωτήματα αναφορικά με την διανομή των νέων βιβλίων Λυκείου που ορίσθηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις και έπειτα από  συνεννόηση  μας με την αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμούς:

  • 17842/Γ2 – 07-02-2014
  • 60952/Γ2 -17-04-2014
  • 60959/Γ2 – 17-04-2014
  • 80018/Γ2 – 22-05-2014
  • 82823/Γ2 – 27-05-2014
  • 82825/Γ2 – 27-05-2014

για το σχολικό έτος 2014-2015 έχουν προκύψει οι εξής αλλαγές στα διδακτικά βιβλία του Λυκείου:

Α) Βιβλία που καταργούνται

Κωδικός Τίτλος Τάξη
22-0125 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ
22-0175 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ
22-0153 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ
22-0156 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ
22-0158 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ
22-0193 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ
22-0120 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Β, Γ ΕΣΠ
22-0121 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Β, Γ ΕΣΠ
22-0194 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Β, Γ ΕΣΠ

Τα συγκεκριμένα βιβλία δεν έχουν διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες.

Β) Βιβλία προς αντικατάσταση

Κωδικός προς αντικατάσταση Τίτλος Τάξη Νέος Κωδικός Τίτλος Τάξη Διάθεση προς Σχολικές Μονάδες
22-0038 ΧΗΜΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ 22-0215 XHMEIA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0041 ΧΗΜΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ) (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ 22-0216 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0211 ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β ,Γ ΕΣΠ 22-0217 ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β ,Γ ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0212 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β ,Γ ΕΣΠ 22-0218 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β ,Γ ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0209 ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β ,Γ ΕΣΠ 22-0219 ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β ,Γ ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0210 ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ) (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β ,Γ ΕΣΠ 22-0220 ΦΥΣΙΚΗ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β ,Γ ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0033 ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ 22-0221 ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0036 ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ) (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ 22-0222 ΦΥΣΙΚΗ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0170 ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ 22-0223 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Β, Γ ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0173 ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ) (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ 22-0224 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Β, Γ ΕΣΠ Έχει ήδη αποσταλεί
22-0056 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ 22-0225 ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Β, Γ ΕΣΠ Αναμένεται η οριστική έγκριση του δοκιμίου  από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
22-0096 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β, Β ΕΣΠ, Γ, Γ ΕΣΠ, Δ ΕΣΠ 22-0226 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Α, Α ΕΣΠ Αναμένεται η οριστική έγκριση του δοκιμίου από το ΙΕΠ
22-0097 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Α, Α ΕΣΠ, Β, Β ΕΣΠ, Γ, Γ ΕΣΠ, Δ ΕΣΠ 22-0227 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Α, Α ΕΣΠ Αναμένεται η οριστική έγκριση του δοκιμίου  από το ΙΕΠ
22-0214 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Β ΕΣΠ 22-0228 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Α, Α ΕΣΠ ,Β ΕΣΠ Αναμένεται η οριστική έγκριση του δοκιμίου από το ΙΕΠ

Όπως σημειώνεται στον παραπάνω πίνακα, οι κωδικοί 22-0215, 22-0216, 22-0217, 22-0218, 22-0219, 22-0220, 22-0221, 22-0222, 22-0223, 22-0224 έχουν ήδη παραδοθεί στις σχολικές μονάδες.

Για τους κωδικούς 22-0225, 22-0226, 22-0227, 22-0228 αναμένεται η οριστική έγκριση του δοκιμίου  από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής και διανομής των βιβλίων στα κέντρα διανομής.

Γ) Νέα βιβλία

Κωδικός Τίτλος Τάξη Διάθεση προς Σχολικές Μονάδες
22-0229 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β, Β ΕΣΠ, Γ ΕΣΠ Αναμένεται η οριστική έγκριση του δοκιμίου  από το ΙΕΠ
22-0230 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Β Αναμένεται η οριστική έγκριση δοκιμίου  από το ΙΕΠ

Για τα παραπάνω νέα βιβλία αναμένεται η οριστική έγκριση του δοκιμίου  από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής και διανομής των βιβλίων στα κέντρα διανομής.

Όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή των βιβλίων που εκκρεμούν, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση του ΙΤΥΕ _Διόφαντος  για τον ακριβή  χρόνο διανομής τους.

Η παραπάνω ενημέρωση όπως μας γνωστοποίησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου  θα αποσταλεί  με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός των επόμενων ημερών.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».