Γενικός Βαθμός Προαγωγής στην Α΄ τάξη ΓΕΛ και φιλολογικά  μαθήματα, σχολ. έτος 2013-14.

Γενικός Βαθμός Προαγωγής στην Α΄ τάξη ΓΕΛ και φιλολογικά μαθήματα, σχολ. έτος 2013-14.

exams4Υπενθυμίζεται ότι κατά το σχολικό έτος 2013-14, ο Γενικός Βαθμός Προαγωγής στην Α΄ τάξη ΓΕΛ υπολογίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν. 4186, ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρο 3, παρ. 3 (σελ. 3113):«Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.»
«Το σύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων» στην Α΄ Λυκείου (με το οποίο γίνεται η διαίρεση για τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού προαγωγής) είναι δέκα (10), όπως ορίζεται στο Ν. 4186, ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρο 2, παρ. 1 (όπου υπολογίζονται εννέα μαθήματα (γενικής παιδείας) κοινού προγράμματος και ένα μάθημα επιλογής μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων).

Η Ελληνική Γλώσσα υπολογίζεται ως ένα μάθημα «με διακριτά αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» (Ν. 4186, ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρο 2, παρ. 1 α) ).

Η Ιστορία υπολογίζεται ως ένα μάθημα από τα δέκα (10) της Α΄ τάξης (ό.π. παρ. 1. β)).

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι: «Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.» (Ν. 4186, ΦΕΚ 193/17-9-2013, άρθρο 3, παρ. 3 – σελ. 3113)

Με τιμή,

Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Ν. Ηρακλείου

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».