Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ

Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ

mineduΣυνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Follow – Up Group – BFUG) στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργάνωσε τη συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Follow – Up Group – BFUG), στις 09 – 10 Απριλίου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Γενικός Γραμματέας, Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, προήδρευσε της συνάντησης τονίζοντας το ρόλο που έχει διαδραματίσει η Διαδικασία της Μπολόνια στην ανώτατη εκπαίδευση και την εξέλιξή της, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για ουσιαστική αναθεώρησή της προκειμένου να εξακολουθήσει όχι μόνο να βελτιώνει την εκπαιδευτική πραγματικότητα αλλά και να μετατρέψει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε πόλο έλξης και παράγοντα ανάπτυξης. Το ακροατήριο της συνάντησης αποτελείτο από υψηλόβαθμα στελέχη με εξειδίκευση σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης από τα κράτη μέλη της ΕΕτρίτες χώρες που συμμετέχουν ενεργά στη Διαδικασία της Μπολόνια και Ευρωπαϊκούς Κοινωνικούς Εταίρους όπως το EURASHE, το Eurydice, το European University Association, το European Students’ Union, το European Association for Quality Assurance in Higher Education και το Education International.

Τα κύρια σημεία των εργασιών της συνάντησης συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Το μέλλον της Διαδικασίας της Μπολόνια και το πώς τα θέματα που πραγματεύεται πρέπει να αναμορφωθούν προκειμένου να συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της πολιτικής ατζέντας των Υπουργών Παιδείας, ιδίως ενόψει της Υπουργικής Διάσκεψης στο Ερεβάν, το Μάιο του 2015
  • Η αναφορά από τους Προέδρους των Ομάδων Εργασίας (ΟΕ) της Διαδικασίας της Μπολόνια και πιο συγκεκριμένα για:
  • την Εφαρμογή της Διαδικασίας της Μπολόνια
  • τις Διαρθρωτικές Αλλαγές
    • την Κοινωνική Διάσταση και τη Δια Βίου Μάθηση
    • την Κινητικότητα και τη Διεθνοποίηση

Τέλος, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις της Επιτροπής Συντονισμό για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και η θεματική συζήτηση για τη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η συνάντηση κρίθηκε από τους συμμετέχοντες ιδιαίτερα εποικοδομητική και επιτυχημένη.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».