Archives for 12 Απριλίου 2021

Οκτ
22

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Π.Π.Σ.

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το διδακτικό έτος 2013-14.

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε ανακοίνωση του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Π.Π.Σ. για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των εν λόγω σχολικών μονάδων το διδακτικό έτος 2013-2014, μετά την εξέταση και των ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 4186/2013 ΦΕΚ 193 ΤΑ΄ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Η ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι αναρτημένη εδώ.

O τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για αναπλήρωση είναι αναρτημένος εδώ.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα
Οκτ
22

Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα
Οκτ
22

Διαδικασία απογραφής διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ

Μετά το πέρας των τριών εκ των πέντε ημερών προθεσμίας απογραφής των «Διοικητικών Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Υπόχρεων Απογραφής» σύμφωνα με την 150628 /Β2 /15.10.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ύστερα από τη συλλογή και την ταξινόμηση υποβληθέντων ερωτημάτων από τους ενδιαφερόμενους, για την πληρέστερη ενημέρωσή τους και την υποβοήθηση εκπλήρωσης της υποχρέωσή τους, προς αποφυγή των έννομων συνεπειών, συνοψίζουμε τα κάτωθι:

1ον Όλοι οι υπάλληλοι ανά Ίδρυμα που κατέχουν θέσεις σε κατηγορίες και κλάδους ή και ειδικότητες, ορισμένες εκ των οποίων καταργούνται, έχουν την υποχρέωση έως την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα:

i. να απογραφούν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στον ιστότοπο http://odysseas.it.minedu.gov.gr.,

ii. και να προσκομίσουν, είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνουν στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, στο Τμήμα Γ’- Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα