Archives for 2 Ιουνίου 2020

Σεπ
15

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Tην υπ’ αριθμ. Απόφαση του Πρωθυπουργού 90595/ Στ5 (ΦΕΚ 1667 Β΄/5-7-2013) με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
2. Την Υ.Α. 92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314 Β΄/10-08-2012) ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-ΛΥΥ με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» και ειδικότερα τα άρθρα 4, 6, 8 & 10.
3. Την Υ.Α. 93006/Γ7/10-8-2013(ΦΕΚ 2314 Β΄/10-08-2012) ΑΔΑ: Β4Γ99-ΡΓΜ με θέμα «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων».
4. Την υπ’ αρ. πρ. 121118/Γ7/8-10-2012 ΑΔΑ: Β4349-ΛΣΙ Εγκύκλιο με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) για το Σχολικό Έτος 2012-2013».

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα

Σε κίνδυνο η λειτουργία του Α.Π.Θ.

Καμπανάκι κινδύνου κρούουν οι Κοσμήτορες του Α.Π.Θ σε ομόφωνο ψήφισμά τους, εκφράζοντας την αγωνία τους, πως οι περικοπές του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος θα θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του πανεπιστημίου.
Αναλυτικά αναφέρουν:
Το Α.Π.Θ., το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, προσφέρει, μέχρι σήμερα, ύψιστη ποιοτική εκπαίδευση σε 75.000 φοιτητές σε 41 Τμήματα, στηριζόμενο στις υπηρεσίες 2.100 Καθηγητών, 758 υπαλλήλων διοίκησης (μονίμων και ΙΔΑΧ) και 180 υποαμειβόμενων διοικητικών υπαλλήλων μέσω εργολαβιών. Οι αναλογίες που προκύπτουν διατηρούν μια εντελώς οριακή δυνατότητα λειτουργίας των Σχολών μας, η οποία θα εκλείψει και αυτή αν υλοποιηθούν οι σχεδιαζόμενες περικοπές του παραπάνω διοικητικού προσωπικού καθώς και της χρηματοδότησης του Ιδρύματος.

Οι Κοσμήτορες των ένδεκα Σχολών του Α.Π.Θ. απευθυνόμαστε με αγωνία στην ελληνική κοινωνία, τους φοιτητές μας και τους γονείς τους και υπογραμμίζουμε, κατά την ομόφωνη πεποίθησή μας, ότι με τις εξελίξεις αυτές θα τεθεί άμεσα σε σοβαρό κίνδυνο η λειτουργία του Πανεπιστημίου, η αρτιότητα των παρεχόμενων στις Σχολές μας σπουδών, και συνακόλουθα, η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αξία των αντίστοιχων πτυχίων.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Σεπ
15

Η μεγαλύτερη κατάντια της κοινωνίας… γέννημα – θρέμμα των νέων!

Ένας προσβλητικός προσδιορισμός ήταν αρκετός, για να «κλονίσει» κάθε εγκεφαλικό μου κύτταρο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού… αυτός του «τζαμπατζή»! Ειπώθηκε ατυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, για ένα 19χρονο παιδί, που έχασε τη ζωή του για ένα εισιτήριο. Το «πώς» και το «γιατί», μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια να κρίνει και μόνο εκείνης το πόρισμα είναι αξιόπιστο. Φαντάζομαι όμως, πως η κυρία που ατυχώς απέδωσε έναν τέτοιο χαρακτηρισμό στο συγκεκριμένο παιδί δεν είχε αισθανθεί προηγουμένως την ανάγκη, να τον αποδώσει στους πραγματικούς «τζαμπατζήδες» αυτής της δυσχερέστατης εποχής.

Από Μάρω Μπελντερτζή | Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
15

H συνεισφορά των προφορικών στις 3 τάξεις του “Νέου Λυκείου” για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση.

Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.). O Β.Π.Α. προκύπτει από τους βαθμός προαγωγής της Α΄ και B΄ τάξης και το βαθμό απόλυσης της Γ΄ μετά από προσαρμογή όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα (Αναπροσαρμοσµένος «προαγωγικός» βαθμός ).

anapr-proag-bathmos

Ο κάθε Αναπροσαρµοσµένος «προαγωγικός» βαθμός κάθε τάξης πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές (0,4/0,7/0,9) όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα , τα 3 γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται με το 2 (0,4+0,7+0,9=2).

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Άρθρα-Απόψεις . Ενημέρωση
Περισσότερα