Αξιολογικός Πίνακας κληροδοτήματος «Σπυρ. Αϊβατζίδου»

Αξιολογικός Πίνακας κληροδοτήματος «Σπυρ. Αϊβατζίδου»

mineduΣύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36484/Η/02-04-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση – Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΣΠΥΡ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ», η Υπηρεσία προέβη σε έλεγχο των αιτήσεων των υποψηφίων και συνέταξε τον παρακάτω Αξιολογικό Πίνακα με κριτήρια : α) τον τόπο, κατά τη σειρά κατάταξης που αναφέρεται στην Προκήρυξη, από τον οποίο και οι δύο ή και ο ένας από τους γονείς ή τους παππούδες του υποψηφίου έλκουν την καταγωγή τους, β) επί περισσότερων υποψηφίων από την ίδια περιφέρεια, τον αριθμό των γονέων ή των παππούδων τους που κατάγονται από την ίδια περιφέρεια και γ) σε περίπτωση ίσων όρων, τις καλύτερες επιδόσεις στις σπουδές τους.

Σημειώνεται ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία η διαδικασία διορισμού των υποτρόφων ολοκληρώνεται με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Καταγόμενοι από την τέως κοινότητα του χωρίου Νήσος (Νής) της Τουρκίας. 

Τερζίδης Λεωνίδας, φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πατέρας του και η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του κατάγονται από τη Νης Πισιδίας.
Β) Καταγόμενοι από την τέως επαρχία Πισιδίας.
Δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση συμμετοχής.
Γ) Καταγόμενοι από το Νομό ή την ευρύτερη διοικητική περιφέρεια όπου υπάγεται η επαρχία Πισιδίας.
1. Μαυρίδου Ελένη, φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας της και ο παππούς της και η γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα της κατάγονται από το Νομό ή την ευρύτερη διοικητική περιφέρεια όπου υπάγεται η επαρχία Πισιδίας. (3)
2. Ελευθεριάδη Ζωή – Νίκη φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας της και ο παππούς της και η γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα της κατάγονται από το Νομό ή την ευρύτερη διοικητική περιφέρεια όπου υπάγεται η επαρχία Πισιδίας. (3)
3. Αθουσάκη Βαρβάρα, φοιτήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο πατέρας της και η γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα της κατάγονται από το Νομό ή την ευρύτερη διοικητική περιφέρεια όπου υπάγεται η επαρχία Πισιδίας. (2)

Δ) Καταγόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας

1. Χατζηπαυλίδου Μαρία, φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πατέρας της, η μητέρα της, ο παππούς της και η γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα της και ο παππούς της και η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από τη Μ.Ασία. (6)
2. Μαδούρογλου Ευστράτιος, φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο πατέρας του και η μητέρα του, ο παππούς του και η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του και ο παππούς του και η γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του κατάγονται από την Μ. Ασία. (6)
3. Ζήσης Εμμανουήλ, φοιτητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο πατέρας του και η μητέρα του, ο παππούς του και η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του και η γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του κατάγονται από την Μ. Ασία. (5)
4. Ασλανίδου Ευτυχία, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο πατέρας της και η μητέρα της , ο παππούς της από την πλευρά του πατέρα της και ο παππούς της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από την Μ.Ασία. (4)
5. Θάνου Ευανθία, φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο πατέρας της και η μητέρα της, η γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα της και η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από τη Μ. Ασία. (4)
6. Μαγαράκης Ζαφείρης, φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η μητέρα του και ο παππούς του και η γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του κατάγονται τη Μ.Ασία. (3)
7. Τσακμάκη Νικολέτα, φοιτήτρια του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η μητέρα της και ο παππούς της και η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από τη Μ. Ασία. (3)
8. Ασλανίδου Ελευθερία, φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο πατέρας της και ο παππούς της και η γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα της κατάγονται από τη Μ.Ασία. (3)
9. Πουτκάρη Αναστασία, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η μητέρα της και ο παππούς της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από την Μ. Ασία. (2)
10. Ισάκογλου Χριστίνα, φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η μητέρα της και η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από τη Μ. Ασία. (2)
11. Χρόνη Ραφαέλα, φοιτήτρια του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας. Η μητέρα της και ο παππούς της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από τη Μ. Ασία. (2)
12. Καλαρίδη Αικατερίνη-Ειρήνη, φοιτήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο πατέρας της και ο παππούς της από την πλευρά του πατέρα της κατάγονται από τη Μ. Ασία. (2)
13. Δημητριάδη Δήμητρα, φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η μητέρα της και ο παππούς της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από την Μ. Ασία. (2)
14. Αντωνίου Ελένη, φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο πατέρας της και ο παππούς της από την πλευρά του πατέρα της κατάγονται από τη Μ. Ασία. (2)
15. Πελωριάδης Πορφύριος, φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πατέρας του και ο παππούς του από την πλευρά του πατέρα του κατάγονται από τη Μ.Ασία. (2)
16. Σιούτα Μαρία, φοιτήτρια του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας. Η μητέρα της και η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από τη Μ.Ασία. (2)
17. Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη, φοιτήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η μητέρα της και η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από την Μ.Ασία. (2)
18. Δανιηλίδου Ελένη-Ελευθερία, φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ο πατέρας της και ο παππούς της από την πλευρά του πατέρα της κατάγονται από την Μ. Ασία. (2)
19. Τσεσμελή Χρυσοβαλάντη, φοιτήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο πατέρας της και ο παππούς της από τη μεριά του πατέρα της κατάγονται από την Μ.Ασία. (2)
20. Παρχαρίδου Γαλήνη-Ειρήνη, φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας της και ο παππούς της από την πλευρά του πατέρα της κατάγονται από την την Μ. Ασία. (2)
`
Ε) Καταγόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης

1. Μασάνοβιτς Βιργινία-Άννα, φοιτήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πατέρας της και ο παππούς της και η γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα της κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. (3)
2. Αναστασίου Μαρίνα, φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η μητέρα της και ο παππούς της και η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. (3)

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Χειλίτση Φιλιππία, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση του βαθμού του απολυτηρίου Λυκείου που θέτει η Προκήρυξη (έχει βαθμό απολυτηρίου Λυκείου «Καλώς»).
2. Οικονομόπουλος Χρήστος, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση που θέτει η Προκήρυξη της εγγραφής και φοίτησης σε κάποια Σχολή το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 αλλά και λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
3. Οικονομοπούλου Ευγενία, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
4. Ορφανίδης Γεώργιος, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση που θέτει η Προκήρυξη της εγγραφής και φοίτησης σε κάποια Σχολή το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 αλλά και λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
5. Συμεωνίδης Βασίλειος, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση που θέτει η Προκήρυξη της φοίτησης σε κάποια Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 αλλά και λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
6. Σισμανίδης Ιάσων, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση του βαθμού του απολυτηρίου Λυκείου που θέτει η Προκήρυξη (έχει βαθμό απολυτηρίου Λυκείου «Καλώς») αλλά και λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
7. Βανδώρος Νικόλαος, διότι το εισόδημά του υπερβαίνει το όριο που θέτει η Προκήρυξη αλλά και λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
8. Καπλάνογλου Μάρθα, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση που θέτει η Προκήρυξη της εγγραφής και φοίτησης σε κάποια Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 αλλά και λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
9. Ραφτούλης Γεώργιος, διότι το εισόδημά του υπερβαίνει το όριο που θέτει η Προκήρυξη.
10. Καβαθά Άννα, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση του βαθμού του απολυτηρίου Λυκείου που θέτει η Προκήρυξη (έχει βαθμό απολυτηρίου Λυκείου «Καλώς») αλλά και λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
11. Καλαϊτζίδου Ραφαέλα, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση που θέτει η Προκήρυξη της εγγραφής και φοίτησης σε κάποια Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 αλλά και λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
12. Γαβρίλογλου Βασιλική-Αλεξάνδρα, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
13. Κακαλή Λυδία, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής που θέτει η Προκήρυξη.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Δ΄

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.