Archives for 29 Οκτωβρίου 2020

Κ.Π.Καβάφης, “Ο Δαρείος” -Κείμενο

Ο ποιητής Φερνάζης το σπουδαίον μέρος
του επικού ποιήματός του κάμνει.
Το πώς την βασιλεία των Περσών
παρέλαβε ο Δαρείος Υστάσπου. (Aπό αυτόν
κατάγεται ο ένδοξός μας βασιλεύς,
ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ). Aλλ’ εδώ
χρειάζεται φιλοσοφία· πρέπει ν’ αναλύσει
τα αισθήματα που θα είχεν ο Δαρείος:

Περισσότερα

Mίλτος Σαχτούρης “Ὁ Ἐλεγκτής” – Κείμενο

Ἕνας μπαξές γεμάτος αἷμα
εἶν’ ὁ οὐρανός
καί λίγο χιόνι
ἔσφιξα τά σκοινιά μου

Περισσότερα
Αυγ
13

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών 2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται:

α) Το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία, καθώς και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης.

β) Ο αριθμός ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, που μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί, υποχρεωτικά, με διαδικασία αιτήσεων προτίμησης:

1) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και

2) ανά Φορέα σε κενές ή σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας,

σύμφωνα με τη Διαπιστωτική Πράξη και την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Κ.Φ.Ε., Διαθεσιμότητα, ΟΤΑ, Φάρμακα, Προσωρινή διαταγή, Εργατικές διαφορές, Δημοτική Αστυνομία» (Α’ 167), όπως συμπληρώθηκε με τo άρθρο 73, παρ 1, 2 του ν.4174/2013 (Α’ 170).

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες συναφείς με τις θέσεις που προβλέπονται σε κάθε παράγραφο 1 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Υπουργικής Απόφασης και σε κατηγορίες με τις θέσεις κάθε παραγράφου 2 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, καλούνται από την 14-8-2013 έως και την 23-8-2013, να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα
Αυγ
13

Αξιολογικός Πίνακας κληροδοτήματος «Σπυρ. Αϊβατζίδου»

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36484/Η/02-04-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση – Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΣΠΥΡ. ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ», η Υπηρεσία προέβη σε έλεγχο των αιτήσεων των υποψηφίων και συνέταξε τον παρακάτω Αξιολογικό Πίνακα με κριτήρια : α) τον τόπο, κατά τη σειρά κατάταξης που αναφέρεται στην Προκήρυξη, από τον οποίο και οι δύο ή και ο ένας από τους γονείς ή τους παππούδες του υποψηφίου έλκουν την καταγωγή τους, β) επί περισσότερων υποψηφίων από την ίδια περιφέρεια, τον αριθμό των γονέων ή των παππούδων τους που κατάγονται από την ίδια περιφέρεια και γ) σε περίπτωση ίσων όρων, τις καλύτερες επιδόσεις στις σπουδές τους.
Σημειώνεται ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία η διαδικασία διορισμού των υποτρόφων ολοκληρώνεται με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Καταγόμενοι από την τέως κοινότητα του χωρίου Νήσος (Νής) της Τουρκίας.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα

Έκτακτη σύγκλητος στο ΑΠΘ για διαθεσιμότητα

Έκτακτη Σύγκλητο με αποκλειστικό θέμα την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΑΠΘ συγκάλεσε ο Πρύτανης του ιδρύματος με το άνοιγμα του πανεπιστημίου, δηλαδή για την Τρίτη 20 Αυγούστου.
Στην ανακοίνωση της Πρυτανείας αναφέρεται:
“Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται να τοποθετηθούν όλοι οι εκπρόσωποι Τμημάτων, Συλλόγων και Φορέων του ΑΠΘ που μπορεί να μη συμμετέχουν στο ανώτατο συλλογικό όργανο του ΑΠΘ, επηρεάζονται όμως άμεσα από το ενδεχόμενο της διαθεσιμότητας.
Η πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου είναι ενδεικτική για την αγωνία και το φόβο που επικρατεί αυτή την περίοδο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής επιλογής να τεθεί σε διαθεσιμότητα μεγάλο μέρος των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Αυγ
13

«Ευλόγως παρά-λογον»

Ο “Λόγος”,όπως η λέξη εντοπίζεται στην αρχαία ελληνική γραμματεία είχε διττή σημασία:τον έναρθρο λόγο και την λογική-την ιδιότητα να σημασιοδοτεί κανείς τις εξωγενείς επιδράσεις.Το κράμα αυτό του Λόγου εντοπίζεται και στην πολυσήμαντη έννοια της Πολιτικής.Οι δύο αυτές ιδιότητές του(ομιλία και λογική) ορίζουν και αποτελούν για τον πολίτη το μέσο οργάνωσης και επιβίωσης της πόλης.

Από Σταύρος Χριστοδούλου | Άρθρα-Απόψεις . Ενημέρωση
Περισσότερα