ekpaideutikosΛαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία αναπλήρωσης εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα, για το σχολικό έτος 2013-2014 επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μόνο σε υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., αφού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 ορίζεται ότι « Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. ».

Υπενθυμίζουμε ότι, για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ24Α΄/13-2-2002), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3687/2008 ( ΦΕΚ 159Α΄/1-8-2008) , των άρθρων 15 και 16 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1461Β΄/21-10-2005).

Α. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς υποτρόφους του ΙΚΥ για συμμετοχή σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Για το σχολικό έτος 2013-2014, επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ( μεταπτυχιακό, διδακτορικό ) μόνο σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
• Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές για μεταδιδακτορική έρευνα (σχετική η αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
• Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 4 του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276 Α΄/11-12-2007), ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μέχρι μία πενταετία.
1. Προϋποθέσεις
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, όταν: α) Είναι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών β) συμπληρώνουν τη δοκιμαστική υπηρεσία μέχρι 31-8-2013, γ) ο χρόνος υπηρεσίας του εκπαιδευτικού που απομένει μετά το πέρας της άδειας δεν είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας, δ) στην περίπτωση αίτησης για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβούν. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα, η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται με δίπλωμα επιπέδου Advanced ή Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και για τις άλλες γλώσσες με δίπλωμα αντίστοιχου επιπέδου.

Στους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται από τη νέα θέση μετάθεσης ενώ η αίτηση υποβάλλεται στην παλιά θέση.

2. Όργανα χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς που έχουν λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ χορηγείται, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ( ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ ).
Σχετικές είναι οι αριθμ. πρωτ.
1. Φ.353.1./324/105657/Δ1-ΦΕΚ1340Β΄/16-10-2002 υπουργική απόφαση, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αρ. Φ. 353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461Β΄/21-10-2005).
2. Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε συνδυασμό με την παρ. 9 της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ( ΦΕΚ 315 τ. Β΄/ 27-2-2008 ).
Η απόφαση χορήγησης των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση [email protected] για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και [email protected] για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
3. Χρονική διάρκεια
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί την ανανέωση της άδειας επανέρχεται με νέα αίτηση ανανέωσης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Αν πρόκειται για φοίτηση σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Αν όμως πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τότε η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές πέραν των πέντε (5) ετών. Στο χρόνο άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης συμψηφίζεται ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές που τυχόν έχει χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό και κατά την υπηρεσία του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

4. Αποδοχές
Με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α΄), καταργήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους εκπαιδευτικούς που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

5. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007) και του άρθρου 9, του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄/13-2-2002), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3687/2008 ( ΦΕΚ 159Α΄/1-8-2008), ο εκπαιδευτικός μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης υποχρεούται:
α) να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας.
β) από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε κατά την αρχική χορήγηση της άδειας.
γ) κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταθέτει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών του στο οικείο ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων αυτών, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις καθώς και τις καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.
Διευκρινίζουμε ότι ο χρόνος υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δε θεωρείται ότι υπηρετήθηκε στην οργανική θέση και σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α΄ κατηγορίας (σχετική η αρ. 394/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

6. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Επίσης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

6. 1. Χορήγηση (μόνο για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.) άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.
στ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

6. 2. Χορήγηση (μόνο για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.) άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής.
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.
ζ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

6. 3. Χορήγηση (μόνο για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.) άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

6. 4. Χορήγηση (μόνο για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.) άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

6. 5. Ανανέωση (μόνο για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.) της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

6. 6. Ανανέωση (μόνο για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.) της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

6. 7. Ανανέωση (μόνο για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.) άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,
ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

6. 8. Ανανέωση (μόνο για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.) άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην
ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Β. ΄Αδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985.

Δικαιολογητικά
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.
γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.
δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι και 19 – 8 -2013.
Η άδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για ένα σχολικό έτος, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ακολουθεί πίνακας με τα τηλέφωνα των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ, όπου μπορούν να απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Εγκύκλιος

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.