Archives for 12 Αυγούστου 2020

Υποβάθμιση ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η Ομάδα Ιστορίας της Π.Ε.Φ. παρακολουθεί με ανησυχία και αγανάκτηση τις ενέργειες παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας που έχουν ως στόχο το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι διαρροές μάς λένε ότι υπάρχει πρόθεση να δοθεί το μάθημα ως πρώτη ανάθεση και σε άλλες ειδικότητες, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους εκπαιδευτικούς και ειδικά στον κλάδο των Φιλολόγων (ΠΕ2). Η υποβάθμιση του μαθήματος της Ιστορίας ήταν πολύ έντονη την περσινή χρονιά, αφού ανατέθηκε σε ειδικότητες με δεύτερη ανάθεση με μοναδικό κριτήριο την κάλυψη ωραρίου έγιναν μάλιστα και αναθέσεις που παραβίαζαν το νόμο και προκάλεσαν σύγχυση για την προτεραιότητα της διδασκαλίας από τους φιλολόγους. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο υποβάθμισης έως και ακύρωσης της ιστορικής μάθησης και γνώσης , έτσι ώστε ο μαθητής να αδυνατεί να διαμορφώσει ιστορική συνείδηση. Παράλληλα υπάρχει διαρροή πληροφοριών για ομάδες συγγραφής νέων βιβλίων, οι οποίες φαίνεται να μην ολοκληρώνουν το έργο τους ή να απορρίπτονται με κυβερνητική εντολή.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Ιούλ
02

Ανακοίνωση για το μάθημα της φιλοσοφίας

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, με ιδιαίτερη ανησυχία, πληροφορείται ότι, κατά τη σύνταξη των νέων προγραμμάτων σπουδών για το Λύκειο, που σχεδιάζονται, δυστυχώς, ερήμην των επιστημονικών Ενώσεων,
υπάρχει πρόθεση να καταργηθεί το μάθημα της Φιλοσοφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο, στην καλύτερη περίπτωση, εμφανίζεται ως μονόωρο στη Β ́ Λυκείου. Η Φιλοσοφία δεν διδάσκεται, ως μάθημα Γενικής Παιδείας, στο Λύκειο,-γεγονός απαράδεκτο–και είναι το μόνο γνωστικό αντικείμενο που τίθεται σε διαζευκτική επιλογή με την Πολιτική και το Δίκαιο. Υποβαθμίζεται έτσι η διδασκαλία της Φιλοσοφίας, στη χώρα που γέννησε τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη, σε αντίθεση μάλιστα με πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου κατέχει πρωτεύουσα θέση. Για την αναβάθμιση του μαθήματος και την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, προτείνεται η διδασκαλία του τόσο στην Γ ́ Γυμνασίου όσο και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ως Ιστορία της Φιλοσοφίας (Αρχαία Ελληνική, Μεσαιωνική του Βυζαντίου και της
Δύσης, Νεότερη και Σύγχρονη).

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Ιούλ
02

23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας

Τα Παγκόσμια Συνέδρια Φιλοσοφίας οργανώνονται κάθε πέντε χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP) σε συνεργασία με μία από τις εταιρείες που είναι μέλη της.

Το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, διοργανώνεται από την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή που συγκροτείται από την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία.

Αρκετοί και πολλαπλοί είναι οι στόχοι του Συνεδρίου, το οποίο επιδιώκει:

Να διερευνήσει τις φιλοσοφικές παραδόσεις των διαφόρων περιοχών του κόσμου και να προβεί σε αναμεταξύ τους αναφορικά με τις διαφορετικές και ποικίλες συμβολές τους και τις τυχόν αλληλεπιδράσεις τους.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, ξεκίνησε να προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012 νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.
Έχοντας υλοποιήσει με εξαιρετική επιτυχία τον 1ο κύκλο Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, το πανεπιστήμιο διευρύνει το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων κατά το 2ο κύκλο 2013-14, προσφέροντας:

250+ Διδακτικές Ενότητες και
50+ Προγράμματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης, σε πάνω από
15 Κατευθύνσεις-Επιστημονικά Πεδία
Η υλοποίηση των επιμορφωτικών μαθημάτων και προγραμμάτων γίνεται:

από επώνυμους και διεθνώς αναγνωρισμένους Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίου και κατά περίπτωση καταξιωμένους στο χώρο τους επαγγελματίες,
με την αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-Learning, και
αξιοποιώντας και διευρύνοντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση
Περισσότερα