Διακίνηση βαθμολογίας, παραλαβή αποκομμάτων, αποτελέσματα απόλυσης και χορήγηση Βεβαίωσης Πρόσβασης  2013.

Διακίνηση βαθμολογίας, παραλαβή αποκομμάτων, αποτελέσματα απόλυσης και χορήγηση Βεβαίωσης Πρόσβασης 2013.

exams3Εν όψει της ολοκλήρωσης της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ που εξετάστηκαν πανελλήνια και για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών που θα ακολουθήσουν, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. Ολόκληρη η διαδικασία της καταχώρισης των βαθμολογιών και των σχετικών ελέγχων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 18-6-2013 το μεσημέρι και η προετοιμασία των δεμάτων μέχρι την Τετάρτη 19-6-2013 το βράδυ, ώστε την Πέμπτη 20-6-2013 το πρωί να αρχίσει από όλα τα Β.Κ. η διακίνηση (με την επιφύλαξη των επαναληπτικών εξετάσεων)
2. Η διακίνηση των αποκομμάτων και των καταστάσεων από τα Β.Κ. προς τις Δ/νσεις Δ.Ε. θα γίνει την Πέμπτη 20-6-2013 (πλην κάποιων εξαιρέσεων παρακάτω) και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21-6-2013 το πρωί. Η διακίνηση φέτος θα γίνει με ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ. Εκπρόσωποι-σύνδεσμοι θα χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νσή μας, όπως φαίνεται παρακάτω.
3. Η διανομή των αποκομμάτων και των καταστάσεων από τις Δ/νσεις Δ.Ε. προς τα Λύκεια θα γίνει την Παρασκευή το πρωί. Στη συνέχεια και μετά τους σχετικούς ελέγχους στα Λύκεια, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια περί τις 13.00 μ.μ. της Παρασκευής, οπότε και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
– Όλα τα Β.Κ. θα παραδώσουν τα δέματα στο ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ή σε εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δ.Ε. την Πέμπτη το πρωί (ώρες παραλαβής 08.00 ως 13.00), ώστε να μεταφερθούν στις Δ/νσεις Δ.Ε. την Παρασκευή το πρωί (ώρες παράδοσης 08.00 ως 12.00).
– Όσα Β.Κ. βαθμολόγησαν γραπτά της Αττικής θα παραδώσουν τα δέματα στο ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ επίσης την Πέμπτη το πρωί (ώρες παραλαβής 08.00 ως 13.00) ώστε να μεταφερθούν έγκαιρα στο Γαλάτσι Αττικής.
– Εξαίρεση αποτελούν τα 2 Β.Κ. της Κρήτης που θα παραδώσουν τα δέματα για την Αττική την Τετάρτη το μεσημέρι ώστε να μεταφερθούν έγκαιρα στο Γαλάτσι Αττικής.
– Επίσης, εξαίρεση αποτελούν τα 2 Β.Κ. των επαναληπτικών εξετάσεων που θα παραδώσουν τα δέματα στα ΕΛΤΑ, την Τετάρτη το απόγευμα (16:00-18:00).
– Τα δέματα ΜΟΝΟ των (7) επτά Δ/νσεων Δ.Ε. Λέσβου, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας, Γρεβενών και Καστοριάς θα διακινηθούν με εκπρόσωπο των Δ/νσεων, κατόπιν συνεννόησης των προέδρων των ΕΕΔΔΕ και των προέδρων των Β.Κ., με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι τα δέματα θα έχουν φτάσει με ασφάλεια στις αντίστοιχες Δ/νσεις το αργότερο την Παρασκευή το πρωί ως τις 11.00 π.μ. Εννοείται ότι αυτά τα δέματα αφορούν μόνο τα κύρια πακέτα, δηλαδή όχι τα τυχόν πακέτα της Δ/νσης Δ.Ε. από ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ή από ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. Αυτά τα πακέτα θα διακινηθούν προς όλες τις Δ/νσεις με ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Τα δέματα θα περιέχουν τα αποκόμματα και τις καταστάσεις «ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» (χωρίς δεύτερο αντίγραφο για τη Δ/νση Δ.Ε.), η οποία δεν θα αναρτηθεί στα Λύκεια, θα είναι πακεταρισμένα ανά Λύκειο και σε τελική συσκευασία ανά Δ/νση Δ.Ε. Τα τελικά δέματα δεν πρέπει να είναι βαρύτερα από 25 κιλά το καθένα, ώστε να μην θεωρούνται υπέρβαρα για τυχόν μεταφορά με αεροπλάνο.
Σε κάθε τελική συσκευασία θα αναγράφεται η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση προορισμού, δηλαδή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε……………., οδός……..αριθμός…..ΤΚ………. Γι αυτό το λόγο επισυνάπτουμε κατάλογο με όλες τις Δ/νσεις Δ.Ε. και σχετικά τηλέφωνα και οι πρόεδροι των Β.Κ. πρέπει να έρθουν σε επαφή με τις αντίστοιχες Δ/νσεις Δ.Ε. προορισμού για να εξακριβώσουν την ταχυδρομική διεύθυνση.
Όλα τα δέματα θα παραλαμβάνονται νε voucher (Σ.Υ.Δ.Ε.Τ.Α.). Τα πακέτα προς το Γαλάτσι Αττικής θα παραληφθούν με πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής μέσα στους ειδικούς σάκους των ΕΛΤΑ. Η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση για το Γαλάτσι Αττικής είναι : 3ο & 4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου Δρυόπιδος 7, Γαλάτσι – 11147.

Επισημαίνεται ότι από τα 2 Β.Κ. Μαγνησίας (48ο) και Αχαΐας (41ο) θα συσκευαστούν και θα αποσταλούν επιπλέον δέματα (λόγω των γραπτών Ηλεκτρολογίας και Χημείας-Βιοχημείας). Τα δέματα προς τις Δ/νσεις Δ.Ε. (ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ) θα περιέχουν τα αποκόμματα και τις καταστάσεις πακεταρισμένα ανά Λύκειο. Από το 48ο Β.Κ. όλα τα γραπτά της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των γραπτών Ηλεκτρολογίας και Χημείας-Βιοχημείας θα διακινηθούν προς το Γαλάτσι Αττικής, σε ξεχωριστά δέματα ανά Δ/νση Δ.Ε. Από το 41ο Β.Κ. όλα τα γραπτά της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των γραπτών Ηλεκτρολογίας και Χημείας-Βιοχημείας θα διακινηθούν προς το Γαλάτσι Αττικής, σε ξεχωριστά δέματα ανά Δ/νση Δ.Ε.

Αντίστοιχα, από τα 2 Β.Κ., το 34ο Β΄ Αθήνας και το 53ο Δυτ. Θεσ/νίκης, τα οποία βαθμολόγησαν τα γραπτά των επαναληπτικών εξετάσεων θα συσκευαστούν και θα αποσταλούν επιπλέον δέματα προς όλες τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. Τα δέματα προς τις Δ/νσεις Δ.Ε (ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) θα περιέχουν τα αποκόμματα και τις καταστάσεις. Εννοείται ότι από το 53ο Β.Κ. τα αποκόμματα και καταστάσεις των επαναληπτικών εξετάσεων της Αττικής θα αποσταλούν συσκευασμένα ανά Δ/νση Δ.Ε. στο Γαλάτσι Αττικής. Τα πακέτα των επαναληπτικών εξετάσεων θα παραδοθούν στα ΕΛΤΑ κατ΄ εξαίρεση την Τετάρτη το απόγευμα.
Η όλη διακίνηση θα γίνει με χρέωση του κωδικού 001021.

Επειδή η διακίνηση προς το Γαλάτσι Αττικής θα είναι μαζική και ο όγκος των αποστολών μεγάλος, παρακαλούνται οι κκ. Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ της Αττικής σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής να φροντίσουν για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ.Ε. στους οποίους κοινοποιούμε το έγγραφο αυτό, σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, παρακαλούνται να παραδώσουν τα αποκόμματα, και τις καταστάσεις στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) περιοχής ευθύνης τους την Παρασκευή το πρωί, αμέσως μόλις παραλάβουν τα δέματα. Οι Δ/ντές Δ.Ε. πρέπει να έχουν πρώτα βεβαιωθεί ότι παρέλαβαν ΟΛΑ τα δέματα, δηλαδή και δέματα που τυχόν περιμένουν με βαθμούς ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ή/και ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ενδεχομένως και με διαφορετικές αποστολές).
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή να μην κοινοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους, δηλαδή πριν την Παρασκευή το μεσημέρι.
Oι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄), με μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, αμέσως μετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων πρέπει να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο μεταξύ των καταστάσεων και των αποκομμάτων . Συγκεκριμένα, θα κατεβάσουν τα ηλεκτρονικά αρχεία από την ιστοσελίδα http://exams.minedu.gov.gr., θα τροφοδοτήσουν τη βάση του σχολείου ΝΕΣΤΩΡ. Κατόπιν εκτυπώνουν τους βαθμούς των υποψηφίων μέσω της εφαρμογής ΝΕΣΤΩΡ, με τους οποίους γίνεται η αντιπαραβολή-έλεγχος με τα αποκόμματα, των δύο ή τριών βαθμολογητών και του τελικού βαθμού. Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το οικείο βαθμολογικό κέντρο και τη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ (τηλ. 210-3442017, 2103443063) για τη σχετική διόρθωση. Μετά από αυτά γίνεται η ανάρτηση των βαθμών στις σχολικές μονάδες, αναρτώντας κατά προτίμηση την εκτύπωση που εξάγεται από την εφαρμογή ΝΕΣΤΩΡ.
Στη συνέχεια οι Διευθυντές των ΓΕΛ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΠΔ 60/2006 μπορούν να συγκαλέσουν το σύλλογο διδασκόντων προκειμένου να εκδοθούν τα αποτελέσματα απόλυσης μέχρι την Τρίτη 25-6-2013.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι βεβαιώσεις πρόσβασης στους αποφοίτους της Γ΄ Ημερήσιων Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), της Δ΄ Εσπερινών Λυκείων και εσπερινών ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και σε όσους κατόχους απολυτηρίου επανεξετάστηκαν φέτος στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου δε θα χορηγηθούν, πριν παραληφθούν από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) οι μηχανογραφικές καταστάσεις (οι οποίες θα είναι διαφορετικές για τα ΓΕΛ και διαφορετικές για τα ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) από τη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ, στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα βαθμολογικά δεδομένα (προφορικοί βαθμοί τετραμήνων, μέσος όρος προφορικών, προσαρμογή προφορικού βαθμού, γραπτοί βαθμοί, βαθμοί πρόσβασης μαθημάτων και γενικός βαθμός πρόσβασης).
Οι καταστάσεις αυτές προγραμματίζεται να έχουν παραληφθεί από τα ΓΕΛ μέχρι και τις 26 Ιουνίου και από τα ΕΠΑΛ (για την ομάδα Β΄) μέχρι και τις 28 Ιουνίου και οι σχετικές βεβαιώσεις θα χορηγηθούν αμέσως μόλις γίνει ο σχετικός έλεγχος των καταστάσεων αυτών με τα αντίστοιχα στοιχεία που διατηρούνται στα Λύκεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παραλάβετε μαζί με τις καταστάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψηφίους Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄), που έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησαν και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο, εκτός αν υπάγονται σε εξαιρέσεις (φοίτηση μόνο στην τελευταία τάξη) οπότε εκτός της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλεται κατά περίπτωση και:
ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή
ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά τους ή
ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφησαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους ή
ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσαν πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
Επισημαίνεται ότι για όσους αποκτήσουν απολυτήριο εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄), από το σχολικό έτος 2012-3 και εφεξής, ως πλήρης φοίτηση εννοείται η φοίτηση από την έναρξη ως και τη λήξη του διδακτικού έτους.
Επίσης για τους μαθητές ξένου σχολείου, που λειτουργεί στην Ελλάδα, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις αφού κατέθεσαν το απολυτήριο του ξένου σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Ειδικά οι μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οφείλουν, επιπλέον, να καταθέσουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους.
Συνημμένο : κατάλογος με στοιχεία Δ/νσεων Δ.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Εσωτερική Διανομή: 1)Γραφ. κ. Υπουργού, κ. Υφυπουργού, κ. Γενικού Γραμματέα 2) Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων / Τμήμα Β’

Πατήστε εδώ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».