Εγκύκλιος ενισχυτικής διδασκαλίας 2012-2013

Εγκύκλιος ενισχυτικής διδασκαλίας 2012-2013

Έχοντας υπ’ όψη την Υ.Α 24136/Γ7, 21-2-2013 (ΦΕΚ 524/2013 τ. Β΄) ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Δομή Αντισταθμιστικής Αγωγής/Εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.Σας επισυνάπτουμε σχέδια σύμβασης για τους Εκπαιδευτικούς και τους Υ.Σ.Κ.Ε.Δ. με αντίστοιχες οδηγίες, καθώς και ταξινομημένοι πίνακες των υποψηφίων με βάση τον Ενιαίο Πίνακα Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας των αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και σε εμφανές σημείο σε κάθε Δ.Δ.Ε.

Απόφαση

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».