Ιστορία των Πανελλαδικών εξετάσεων

Ιστορία των Πανελλαδικών εξετάσεων

exams2Πολλές αλλαγές που σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτούργησαν υπέρ του μαθητή έχουν να θυμούνται, έμπειροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς από τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα διαφορετικά συστήματα των τελευταίων περίπου 50 ετών. Πολλοί είναι οι υπουργοί Παιδείας που έβαλαν την υπογραφή τους σε μια μεταρρύθμιση που αφορούσε την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

1964 Εισιτήριες εξετάσεις ΥΠΕΠΘ (επί υπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου)

Α΄ Ομάδα: Νομική – Θεολογία – Φιλολογία.

Β΄ Ομάδα: Ιατρική- Γεωπονική- Φυσικομαθηματική.

Γ΄ Ομάδα: Πολυτεχνείο.

Δ΄ Ομάδα: Οικονομικές και Πολιτικές Σχολές.

Οι απόφοιτοι του Λυκείου είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, αντίστοιχα, οι απόφοιτοι των Τεχνικών Λυκείων διεκδικούσαν τις θέσεις στις σχολές των υπομηχανικών. Σε κάθε μάθημα υπήρχε συντελεστής μεταξύ 2 και 7.

1967-1979 Γενικές εισιτήριες εξετάσεις (κύκλοι σχολών ΑΕΙ-ΚΑΤΕΕ).

Οι εξετάσεις γίνονταν στα τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου στα εξεταστικά κέντρα δέκα πόλεων. Υπήρχαν ξεχωριστές εξετάσεις για κύκλους ΑΕΙ (11 κύκλοι) και για κύκλους ΚΑΤΕΕ (5 κύκλοι). Δεν προβλέπονταν κατοχύρωση βαθμολογίας, ούτε συντελεστές.

Η βαθμολογία των δύο αναβαθμολογιτών σε κλίμακα του 20 αθροίζονταν και στο τελικό άθροισμα των μαθημάτων του κύκλου προσετίθετο και η μέση γενική βαθμολογία του απολυτηρίου.

Η εξεταστέα ύλη δεν ήταν αυστηρά καθορισμένη και προερχόταν από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Ειδικά στις παιδαγωγικές ακαδημίες για ένα χρονικό διάστημα η εισαγωγή στο 50% των θέσεων γινόταν από αριστούχους του Λυκείου, δηλαδή με βαθμό απολυτηρίου από 17,5 και πάνω.

1965-1966 Μεταρρύθμιση Παπανούτσου

Προέβλεπε « Ακαδημαϊκό Απολυτήριο» (Α-Β τύπος) και εισιτήριες εξετάσεις τον Σεπτέμβριο.

Ο Α΄ τύπος προσδιόριζε τη θεωρητική κατεύθυνση (Νομική, Φιλολογία, Θεολογία, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές Ακαδημίες ).

Ο Β΄ τύπος ήταν η θετική κατεύθυνση (Πολυτεχνικά Τμήματα, Φυσικομαθηματικά, Γεωπονικά, Γεωλογικά, Ιατρικά, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές Ακαδημίες ).

Οι μαθητές επέλεγαν μεταξύ των δύο κατευθύνσεων και εξετάζονταν στον Α΄ ή στον Β΄ τύπο σύμφωνα με τις αιτήσεις τους, ανεξάρτητα από τον τύπο Λυκείου που είχαν φοιτήσει (κλασικό ή πρακτικό).

1980-1982 Πανελλήνιες εξετάσεις

Α΄ και Β΄ τύπος σχολών ΑΕΙ

Τύπος Α΄: Θεωρητική κατεύθυνση (Φιλοσοφικές Σχολές, Νομικές, Θεολογικές, Σχολές Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικές Σχολές).

Τύπος Β΄: Θετική κατεύθυνση ( Πολυτεχνείο, Φυσικομαθηματικές Σχολές, Γεωπονικές, Ιατρικές, Οικονομικές Σχολές).

Οι εξετάσεις διεξάγονταν αρχές ή μέσα Ιουνίου στη Β΄ και στην Γ΄ Λυκείου και ήταν ταυτόχρονα προαγωγικές και απολυτήριες . Το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων προέβλεπε κατοχύρωση βαθμολογίας . Ο μαθητής της Γ΄ τάξης είχε τη δυνατότητα να βελτιώσει την βαθμολογία του σε ένα ή δύο μαθήματα της Β΄ τάξης του Λυκείου, ο απόφοιτος σε ένα ή δύο μαθήματα της Γ΄ τάξης .

Η τελική βαθμολογία είχα μέγιστο σύνολο 5.000 μόρια στη Γ΄ Λυκείου. Υπολογιζόταν και η μέση γενική βαθμολογία προαγωγής της Β΄ Λυκείου και απόλυσης της Γ ΄ Λυκείου με συντελεστή 50.

1983-1999 Γενικές εξετάσεις (δέσμες)

Τέσσερις δέσμες (κάθε μία από τις οποίες οδηγούσε σε συγκεκριμένη ομάδα σχολών).

Α΄ Δέσμη: Θετική Κατεύθυνση (Φυσικομαθηματικές, Πολυτεχνικές σχολές)

Β΄ Δέσμη: (Ιατρικές σχολές)

Γ΄ Δέσμη: Θεωρητική Κατεύθυνση (Νομική, Φιλολογικά – Παιδαγωγικά τμήματα)

Δ΄ Δέσμη: Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Κοινή ομάδα σχολών – ποσοστό εισαγωγής στα ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις – ειδικά μαθήματα – κατοχύρωση βαθμολογίας – εξεταστέα ύλη (αυστηρώς καθορισμένη). Υπήρχε βαθμολογική κλίμακα (20βαθμη μέχρι το 1987 – 80βαθμη από το 1988 και μετά με άθροισμα βαθμολογίας από δύο βαθμολογητές). Οι υποψήφιοι επέλεγαν βασικό μάθημα δέσμης – ειδικά μαθήματα – εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές της Αστυνομίας και της Πυροσβεστική Ακαδημίας .

1998

Άρχισε να εφαρμόζεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Αρσένη. Προέβλεπε ενίσχυση της γενικής παιδείας με την εξέταση όλων των μαθημάτων σε πανελλαδικές εξετάσεις για τη B΄ και Γ΄ Λυκείου, από τα αποτελέσματα των οποίων θα εισάγονταν οι μαθητές στα AEI και TEI. Στο πολυσέλιδο φυλλάδιο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Εκπαίδευση 2000 – Για μια παιδεία ανοικτών οριζόντων» που κυκλοφόρησε σε όλα τα σχολεία το 1998 αναγράφεται επί λέξει: «Όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στα AEI / TEI και τις άλλες τριτοβάθμιες Σχολές. Από το 2000 και μετά οι διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υπερκαλύπτουν τον αριθμό των αποφοίτων Λυκείου».

1999

Το μέτρο ίσχυσε το 1999 για τη B΄ Λυκείου και το 2000 για τη Γ΄ Λυκείου. Ο τότε υπουργός Παιδείας Πέτρος Ευθυμίου μείωσε τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε 9 για τη B΄ Λυκείου και 9 ή 10 (μάθημα επιλογής) για τη Γ΄ Λυκείου. Τα υπόλοιπα πέντε εξετάζονταν ενδοσχολικά.

2000 Πανελλαδικές εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου

Εφαρμόζεται ουσιαστικά το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Αρσένη. Προέβλεπε εξετάσεις στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου σε μεγάλο αριθμό μαθημάτων.

2005 – 2009 Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου

Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε 6 μαθήματα στη Γ΄ Λυκείου. Καθιερώνεται η βάση του 10 για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Πηγή:  ΟΕΦΕ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.