13-02-13 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

13-02-13 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

mineduΗ Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2012-2013, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να μετατεθούν σε άλλο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο να υποβάλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, σχετική αίτηση μέσω της διεύθυνσης του σχολείου τους, από 13-2-2013 έως 22-2-2013. Το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί στο διαδικτυακό ιστότοπο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (www.minedu.gov.gr).
i. Στην αίτηση μετάθεσης, έντυπο της οποίας θα διατίθεται και από όλα τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα έχει δικαίωμα να δηλώσει όσα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης επιθυμεί και με τη σειρά που επιθυμεί βάσει των κενών, όπως αυτά αναγράφονται στον συνοδευτικό της παρούσης απόφασης πίνακα. Μαζί με το αντίγραφο της αίτησης, η οποία θα υποβληθεί και ταχυδρομικά μέσω του σχολείου της οργανικής θέσης του ενδιαφερόμενου, πρέπει να επισυναφθούν επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων.
ii. Οι διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων καλούνται να μεριμνήσουν, ώστε να αναρτηθεί η παρούσα απόφαση στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου τους, καθώς επίσης να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους, τόσο οι υπηρετούντες όσο και όσοι βρίσκονται εκτός της οργανικής τους θέσης (αποσπασμένοι σε άλλα σχολεία, Υπηρεσίες ή Φορείς καθώς και οι τελούντες υπό οποιασδήποτε μορφής άδεια). Επισημαίνεται ότι: α) οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του σχολείου που ανήκουν οργανικά και
β) οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οριστικής τοποθέτησης, μόνο εφόσον διανύουν το τελευταίο έτος παραμονής τους στο εξωτερικό και υποβάλουν την αίτησή τους απευθείας στην Υπηρεσία.
iii. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ο διευθυντής του σχολείου θα προβεί στον έλεγχο της ορθότητας των δηλουμένων στοιχείων και ακολούθως θα μεριμνήσει ώστε να αποσταλούν: α) οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη της παρούσας απόφασης, β) τα αντίγραφα των αιτήσεών τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
iv. Ως προς τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία των μεταθέσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1-11 και 15 της αριθμ. 26139/Α2/03-3-2011 (ΦΕΚ 561 Β΄) απόφασής μας «Προσαρμογή των διατάξεων … για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης», όπως μνημονεύεται και στο προοίμιο της παρούσας όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, υποπεριπτώσεις α), β) και γ) του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/ A’ ) «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». Επισημαίνεται ότι για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 (παρ. 1 και 2) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 (παρ. 1) του Π.Δ. 100/97, όπου ορίζεται ότι «(…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.