Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιου Κρήτης

Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιου Κρήτης

panepistimio kritisΣΤΟΧΟΙ

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας.
  • Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Αυτά επιτυγχάνονται μέσω του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, που είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει μια ισόρροπη και γενική κατάρτιση σε πολλά βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, τα οποία επιμερίζονται σε επτά (7) κύκλους μαθημάτων. Οι κύκλοι αυτοί είναι:

  • 1ος κύκλος, Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας
  • 2ος κύκλος, Μεθοδολογία & Στατιστική
  • 3ος κύκλος, Αναπτυξιακή-Σχολική Ψυχολογία
  • 4ος κύκλος, Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες
  • 5ος κύκλος, Κοινωνική & Εγκληματολογική Ψυχολογία
  • 6ος κύκλος, Κλινική Ψυχολογία-Ψυχολογία Υγείας
  • 7ος κύκλος, περιλαμβάνει γενικότερα μαθήματα.

Οι κύκλοι αυτοί αποτελούν τη βάση της δόμησης του Προγράμματος Σπουδών.
Σήμερα στο Τμήμα υπηρετούν 20 μέλη ΔΕΠ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της βασικής έρευνας και των εφαρμογών της Ψυχολογίας. Για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών πέραν των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος συμβάλλουν και κάποιοι συμβασιούχοι διδάσκοντες (ΠΔ 407/80) καθώς και 1 ΕΕΔΙΠ και 1 ΕΤΕΠ.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αγαπητοί φίλοι

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Τμήμα που αφορούν το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του, χρήσιμες ανακοινώσεις, καθώς και συνδέσμους με ιστοσελίδες με ενδιαφέρουσα θεματολογία.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από την έναρξη λειτουργίας του το 1987 και μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κύτταρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας. Εδρεύει στο Ρέθυμνο και είναι το πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.

Από το 1998 με την μετεγκατάσταση του Πανεπιστημίου από τα Περιβόλια Ρεθύμνου στη νέα Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο “1” του Συγκροτήματος “Α” της Πανεπιστημιούπολης. Σήμερα στο Τμήμα φοιτούν πάνω από 750 προπτυχιακοί και περίπου 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 1300 προπτυχιακοί φοιτητές και 70 μεταπτυχιακοί.

Η στελέχωση του Τμήματος με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, η συνεχής βελτίωση των υποδομών του παρά τις αρνητικές οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες του επιτρέπουν να συνεχίζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξής έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης διαρκούν οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν όλα τα ρεύματα και τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας και παρέχουν με ισόρροπο τρόπο γνώσεις των βασικών κλάδων της Ψυχολογίας. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας να αποκτά γενική εκπαίδευση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας (μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων), αλλά συγχρόνως και μια στοιχειώδη εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησής του (μέσω επιλεγομένων μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και διπλωματικής εργασίας). Έτσι, εκπαιδεύεται ως ψυχολόγος, ο οποίος έχει τις απαιτούμενες βάσεις για α) περαιτέρω εξειδίκευση στους διάφορους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας και β) μεταπτυχιακές σπουδές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας αλλά και άλλων συναφών κλάδων (όπως οι Νευροεπιστήμες, η Κοινωνιολογία κ.λπ.).

Για την πληρέστερη κατάρτισή τους οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιούν Πρακτικές Ασκήσεις σε διάφορους φορείς (π.χ. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Σχολεία κλπ). Επίσης, το Τμήμα συνεργάζεται με άλλα αντίστοιχα Τμήματα του Εξωτερικού, δίδοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (π.χ., Προγράμματα Εrasmus, Leonardo da Vinci) να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό.

Στο Τμήμα μας λειτουργεί ακόμη και ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δύο κατευθύνσεις: 1) Τη «Σχολική Ψυχολογία» και 2) την «Ψυχολογία της Υγείας». Οι διδάσκοντες του Τμήματος, το τεχνικό προσωπικό καθώς επίσης και η Γραμματεία του Τμήματος, είναι στη διάθεση των φοιτητών για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις σπουδές και τη ζωή τους στο Ρέθυμνο.

Η στελέχωση του Τμήματος με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, η βελτίωση των υποδομών του τα τελευταία χρόνια (σε επίπεδο εργαστηριακού εξοπλισμού), παρά τις αρνητικές οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες, του επιτρέπουν να συνεχίζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξής έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια μεγαλύτερης εμπλοκής των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας σε ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο πεδίο της επιστήμης μας μέσω της παρακολούθησης Συνεδρίων, Ημερίδων και Συμποσίων.

Οι δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση:

Ο απόφοιτος του Τμήματός μας έχοντας αποκτήσει υψηλού επιπέδου γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί, μετά από σχετική προκήρυξη, σε Γενικά-και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σε Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε φυλακές, σε ΚΑΠΗ και Γεροντολογικά Κέντρα, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ. Επίσης, εργασία μπορεί να βρει στον ΟΑΕΔ, σε κέντρα απεξάρτησης χρηστών, αλλά και σε ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται ψυχολόγους εργασίας για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ.

Ο Πρόεδρος

Καστελλάκης Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.