Τα παιδαγωγικά μας

Νοέ
24

Η συμμετοχική παρατήρηση στον αυτισμό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εργασία μας θα ασχοληθούμε με τη συμμετοχική μας παρατήρηση σε παιδί με αυτισμό.

Από Σουζάνα Καρακώστα | Μόνιμες Στήλες . Τα παιδαγωγικά μας
Περισσότερα
Νοέ
24

Η ψυχή κατά τον Πλάτων και τον Γρηγόριο Νύσση

1.2 Η φύση της ψυχής κατά τον Γρηγόριο Νύσσης

Στην ενότητα αυτή πρόκειται να εξεταστούν οι απόψεις του Πλάτωνα περί ψυχής καθώς οι απόψεις αυτές

Από Σουζάνα Καρακώστα | Μόνιμες Στήλες . Τα παιδαγωγικά μας
Περισσότερα
Νοέ
08
Νοέ
08
Νοέ
08
Νοέ
08
Σελίδα 1 από 91239