Λεξι-λογικά

Σεπ
29

Πάριον Χρονικόν ἢ Μάρμαρον

Πάριον Χρονικόν ἢ Μάρμαρον•εἶναι μία ἐνδιαφέρουσα ἑλληνικὴ ἐπιγραφή, γραμμένη εἰς τὴν ἀττικὴν διάλεκτον ὑπὸ ἀγνώστου συγγραφέως,

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Λεξι-λογικά . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
29

Το νόμιμον και το ηθικόν:Η κλοπή είναι προπατορικόν ελληνικόν αμάρτημα

Το νόμιμον και το ηθικόν:Η κλοπή είναι προπατορικόν ελληνικόν αμάρτημα

(Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Δ, vi, 14-16)

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Λεξι-λογικά . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
26

Περὶ Καρύας και Καρυάτιδων

Τὸ ἀρχαῖον πολεωνύμιον Κάρυαι ἢ Καρύαι, προελθὸν ἐκ τοῦ ὁμωνύμου φυτοῦ καρύα, θὰ ἔμενεν εἰς τὴν ἀφάνειαν,

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Λεξι-λογικά . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
25

Βάρβαροι και βαρβαρόφωνοι

Μὲ τὴ λέξη βάρβαρος χαρακτήριζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πάντα μὴ ὁμιλοῦντα τὴν Ἑλληνική, ἰδίως δὲ τοὺς Πέρσες καὶ τοὺς Μήδους,

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Λεξι-λογικά . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
21

Hyginus fabulae, 143, 1-3= Υγίνος, μύθοι

Μὲ τὸ ὄνομα Hyginus εἶναι γνωστὸ ἕνα λατινικὸ μυθογραφικὸ ἐγχειρίδιο, τοῦ ὁποῖου ὁ συγγραφέας εἶναι ἄγνωστος

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Λεξι-λογικά . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
18

Γεφυραῖοι καὶ γεφυρισμοὶ

Τὸ οὐσιαστικὸ γέφυρα καὶ τὸ ρῆμα γεφυρόω εἶναι λέξεις γνωστὲς στὸν Ὅμηρο, ὁ ὁποῖος τὴν μὲν πρώτη ἀναφέρει ἑπτὰ φορές (Δ 371, Ε 88, Ε 89, Θ 378, Θ 553, Λ 160, Υ 427),

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Λεξι-λογικά . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σελίδα 1 από 3123