Θεματογραφία

Φεβ
22

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Κατά Ἀνδοκίδου ἀσεβείας 8-11

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Κατά Ἀνδοκίδου ἀσεβείας 8-11

Συντακτικό φαινόμενο: Ρηματικά επίθετα σε -τεος

Περισσότερα
Φεβ
21

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1.2.6-7

Κατεβάστε το αρχείο: Αδίδακτο κείμενο – Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1.2.6-7

Περισσότερα
Φεβ
17

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.4.1-1.5.1

Κατεβάστε το αρχείο: Αδιδάδακτο κείμενο – Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.4.1-1.5.1

Περισσότερα
Φεβ
16

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 2.54.2-4

Κατεβάστε το αρχείο: Αδίδακτο κείμενο – Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 2.54.2-4

Περισσότερα
Φεβ
14

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία 2. 1-3

Κατεβάστε το αρχείο: Αδίδακτο κείμενο – Ξενοφῶντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία 2. 1-3

Περισσότερα
Φεβ
06

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτων, Γοργίας, 519 c-d

Κατεβάστε το αρχείο: Αδίδακτο κείμενο – Πλάτων, Γοργίας, 519 c-d

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 3012330