Θεματογραφία

Ιούν
21
Ιούν
01
Μαΐ
27

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 37a-b

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 37a-b Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος

Περισσότερα
Μαΐ
23

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 35e.1.-36.b.1

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 35e.1.-36.b.1 Ο Σωκράτης σχολιάζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την καταδίκη του. Τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐπὶ τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μου κατεψηφίσασθε, ἄλλα τέ μοι πολλὰ συμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν μοι γέγονεν τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον θαυμάζω ἑκατέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριθμόν. οὐ […]

Περισσότερα
Μαΐ
17
Μαΐ
09
Σελίδα 1 από 3512335