Οδηγίες

Μαΐ
30

Αξιολόγηση Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) Γ´ Λυκείου

Γ ́ τάξη Ημερήσιου και Δ ́ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α ́), άρθρο 34, παρ. 27, σελ. 5899)

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Ενημέρωση . Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
30

Αξιολόγηση Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Β´ Λυκείου Προσανατολσιμού

Β’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Ενημέρωση . Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
30

Αξιολόγηση Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Β´ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Β ́ τάξη Ημερήσιου και Γ ́ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γενικής Παιδείας (άρθρο 34, παρ. 8, Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α ́ /2-3-2018)

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Ενημέρωση . Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
30

Αξιολόγηση Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας A´ Λυκείου

Α ́ τάξη Ημερήσιου και Α ́ και Β ́ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γενικής Παιδείας (άρθρο 1, ΠΔ 8/2017, ΦΕΚ 15 Α ́/10-2-17)

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Ενημέρωση . Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Φεβ
12

Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου: παράδειγμα εντύπου για ανατροφοδότηση μαθητών

Σ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου: παράδειγμα εντύπου για ανατροφοδότηση μαθητών

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Ενημέρωση . Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Ιαν
03

Οδηγίες διδασκαλίας της Ιστορίας στις Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ (2017 – 2018)

Η διδακτέα ύλη που ακολουθεί παρουσιάζεται με δύο τρόπους: αναλυτικά και συνοπτικά (αναλυτική παρουσίαση και συνοπτική παρουσίαση).

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Σελίδα 1 από 2412324