Οδηγίες

Μαΐ
11

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Ιστορίας στην Β΄ Τάξη ΓΕΛ

Οι μαθητές εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας της B΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
10

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Ιστορίας στην Α΄ Τάξη ΓΕΛ

1. Οι μαθητές στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
09

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Β΄ Τάξη ΓΕΛ

Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία στη Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο πεζό ή ποιητικό κείμενο, που περιλαμβάνεται στη διδαχθείσα ύλη,

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
09

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ Τάξη ΓΕΛ

1. Α. Για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ Τάξη Ημερησίου και στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές αδίδακτο κείμενο,

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
09

Οδηγίες εξέτασης Φιλοσοφίας της Β´ τάξης ΓΕΛ

Για την εξέταση στο μάθημα Φιλοσοφία στη Β΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνονται δύο ομάδες θεμάτων:

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
04

Οδηγίες για την ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας»

Οι δύο κλάδοι της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς. Ειδικότερα: Α. Στον κλάδο […]

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Page 1 of 2212322

Authors

Authors