Οδηγίες

Μαΐ
30

Ζητούμενα εξέτασης και παραδείγματα στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 126/ ΦΕΚ 211 Α/11-11-2016.

Ζητούμενα εξέτασης και παραδείγματα στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 126/ ΦΕΚ 211 Α/11-11-2016.

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Ενημέρωση . Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
11

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Ιστορίας στην Β΄ Τάξη ΓΕΛ

Οι μαθητές εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας της B΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
10

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Ιστορίας στην Α΄ Τάξη ΓΕΛ

1. Οι μαθητές στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
09

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Β΄ Τάξη ΓΕΛ

Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία στη Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο πεζό ή ποιητικό κείμενο, που περιλαμβάνεται στη διδαχθείσα ύλη,

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
09

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ Τάξη ΓΕΛ

1. Α. Για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ Τάξη Ημερησίου και στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές αδίδακτο κείμενο,

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
09

Οδηγίες εξέτασης Φιλοσοφίας της Β´ τάξης ΓΕΛ

Για την εξέταση στο μάθημα Φιλοσοφία στη Β΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνονται δύο ομάδες θεμάτων:

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Page 1 of 2312323

Authors

Authors