Γραμματική

Οκτ
18
Οκτ
17
Οκτ
17
Οκτ
13
Οκτ
13

Συνηρημένα:Σχηματισμός των υπόλοιπων χρόνων

Κατεβάστε το αρχείο:Συνηρημένα-Σχηματισμός των υπόλοιπων χρόνων(εκτός από Ενεστώτα και Παρατατικό)

Περισσότερα
Οκτ
11

Συνηρημένα ρήματα-θεωρία(2)

4. ΛΟΙΠΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ:
α). Εἰς τὴν ὁριστικὴν ἐνεργητικοῦ ἐνεστῶτος:

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 4612346