Παιδοψυχολογία-Εφηβεία

Ιούλ
14

Σεμινάριο: Εκπαίδευση παιδιών με Σύνδρομο Down και Νοητική Αναπηρία-Θεσσαλονίκη

Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε καίρια ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών, με σύνδρομο Down καθώς και με τη διάγνωση της ελαφριάς ή μέτριας Νοητικής Αναπηρίας, που φοιτούν σε περιβάλλοντα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση . Παιδοψυχολογία-Εφηβεία
Περισσότερα
Ιούλ
14

Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε παιδιά με Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή- Δυσλεξία(Αθήνα)

Επιστημονικό Σεμινάριο

Στο πρόγραμμα θα γίνει εισαγωγή στις έννοιες «δεύτερη/ξένη γλώσσα» και «διγλωσσία», στη σχέση του πρώτου κώδικα επικοινωνίας (πρώτη γλώσσα) και του δεύτερου (δεύτερη/ξένη γλώσσα) και στη συνέχεια θα περιγραφεί η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού στην πρώτη και την δεύτερη γλώσσα.

Από Φιλολογικός Ιστότοπος | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση . Παιδοψυχολογία-Εφηβεία
Περισσότερα
Ιούν
26

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία βιολογικής αιτιολογίας η οποία εμποδίζει την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά που έχουν, όμως, τις αντίστοιχες δυνατότητες. Τα παιδιά στα οποία έχει διαγνωστεί δυσλεξία είναι αυτά των οποίων η νοημοσύνη είναι κανονική ή ανώτερη. Επιπλέον, είναι έξυπνα και η προφορική τους επικοινωνία είναι φυσιολογική.

Περισσότερα
Απρ
26
Μαρ
23

ΑΣΕ με να γίνω αυτό που θέλω!

Το βαρύτερο φορτίο για ένα παιδί, λένε, είναι η ζωή που δεν έζησαν οι γονείς του. Κι αυτό γιατί ,όπως είναι φυσικό, οι γονείς έχουν προσδοκίες για τα παιδιά τους. Οι προσδοκίες αυτές συχνά αφορούν και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και άλλοτε εκφράζονται με τη μορφή συμβουλής, άλλοτε πάλι κατευθύνουν τις επιλογές των εφήβων.

Περισσότερα
Μαρ
19
Page 1 of 3512335

Authors