Κριτική θεώρηση

Σεπ
22
Σεπ
21
Σεπ
20

Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια…

Προσημαίνομεν ὅτι τὸ ἀκόλουθον κείμενον οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸ θεατρικὸν ἔργον τοῦ Δ. Ψαθᾶ «Ξύπνα Βασίλη»,

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Κριτική θεώρηση . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
20

Η θεία δωρεά των παιδιών

Του Νίκου Τσούλια

Η ζωή των περισσότερων ανθρώπων διαιρείται σε δύο περιόδους που τέμνεται από τη γέννηση των παιδιών τους,

Περισσότερα
Σεπ
19

Σπάνιαι λέξεις:ἄσχυ, ῥαδινάκη, βουστροφηδόν

Ὁ Ἡρόδοτος περιηγηθεὶς καὶ τὴν Σκυθίαν περιγράφει τὸ φῦλον τῶν Ἀργιππαίων {Δ, 23}, τὸ ὁποῖον διαβιοῖ εἰς τὰς ὑπωρείας τῶν ὀρέων, καὶ παρατηρεῖ

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Κριτική θεώρηση . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
19

Ήττα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και του κ. Γαβρόγλου και στα Θρησκευτικά!

Του Νίκου Τσούλια

Ψάχνει να βρει μια ιδεολογική νίκη ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., για να την παρουσιάσει στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας

Περισσότερα
Page 1 of 102123102

Authors