Α’ Λυκείου

Απρ
22

Άσκηση:Σύγκριση “Ιθάκης” Κ.Καβάφη με “Ιθάκη” Ντ.Χριστιανόπουλου

Άσκηση:Σύγκριση “Ιθάκης” Κ.Καβάφη με “Ιθάκη” Ντ.Χριστιανόπουλου

Περισσότερα
Απρ
21
Απρ
21

Επαναληπτικές ασκήσεις-κριτήριο αξιολόγησης

Επαναληπτικές ασκήσεις(9):Δομή παραγράφου, τρόποι ανάπτυξης, συνοχή, ενεργητική-παθητική σύνταξη, κριτήριο αξιολόγησης

Περισσότερα
Απρ
17
Απρ
16
Απρ
10

Λεξιλογική άσκηση-16(αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους)

Λεξιλογική άσκηση-16(αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους)

Από Ρία Ροροπούλου | Α' Λυκείου . Ασκήσεις . Έκθεση . Λύκειο . Μαθήματα
Περισσότερα
Page 1 of 4112341

Authors