Παιδοψυχολογία-Εφηβεία

Απρ
26
Μαρ
23

ΑΣΕ με να γίνω αυτό που θέλω!

Το βαρύτερο φορτίο για ένα παιδί, λένε, είναι η ζωή που δεν έζησαν οι γονείς του. Κι αυτό γιατί ,όπως είναι φυσικό, οι γονείς έχουν προσδοκίες για τα παιδιά τους. Οι προσδοκίες αυτές συχνά αφορούν και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και άλλοτε εκφράζονται με τη μορφή συμβουλής, άλλοτε πάλι κατευθύνουν τις επιλογές των εφήβων.

Περισσότερα
Μαρ
19
Μαρ
17

Ερωτηματολόγιο γονέων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Ερωτηματολόγιο γονέων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Περισσότερα
Μαρ
13
Μαρ
12

Σεμινάριο:Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία(Ηράκλειο Σάββατο 18/03/17)

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία σχετικά ετερογενή ομάδα δυσκολιών που σχετίζονται, αλλά και επηρεάζουν, κυρίως, τη σχολική επίδοση. Αρκετές είναι οι απόπειρες των επιστημόνων που προσπάθησαν να δώσουν έναν ευρύτερα αποδεκτό ορισμό για τις μαθησιακές δυσκολίες χωρίς, όμως, ακόμα και σήμερα να υπάρχει η επιθυμητή συναίνεση (Little, Akin-Little, & Richards, 2006).

Περισσότερα
Page 1 of 3412334

Authors

Authors