Το βίντεο της ημερίδας με τίτλο: «ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» στο Υπουργείο Παιδείας

Το βίντεο της ημερίδας με τίτλο: «ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» στο Υπουργείο Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνδιοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο: «ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του ΥΠΠΕΘ, την παρακολούθησαν στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και μαθητές/-ήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας σε μορφή doc

Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Απάντηση