Πλάτωνος Συμπόσιον – Άννα Χ. Μαρκοπούλου. Μάθημα 14ον : Αυτογνωσία, προϋπόθεσις Πυθαγορείου φιλίας

Πλάτωνος Συμπόσιον – Άννα Χ. Μαρκοπούλου. Μάθημα 14ον : Αυτογνωσία, προϋπόθεσις Πυθαγορείου φιλίας

ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ

Απάντηση

Απάντηση