Σεμινάριο:Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού Βασικές Αρχές, Ανάλυση και Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση

Σεμινάριο:Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού Βασικές Αρχές, Ανάλυση και Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιστημονικό σεμινάριο “Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού: Βασικές Αρχές, Ανάλυση και Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση”  προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Εκπαίδευσης και της Διδακτικής.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

Οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σε όποια βαθμίδα εκπαίδευσης και αν υπηρετεί ή θα υπηρετήσει.

 

Σκοπός της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ώστε  να αναπτύξουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες και τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το Φιλοσοφικό,  παιδαγωγικό πλαίσιο  και τις βασικές θεωρίες μάθησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων αλλά έχοντας και μια ολόπλευρη θεώρηση της ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης που οφείλει να έχει ο εκπαιδευτικός στη σχολική του καθημερινότητα μέσα και έξω από την τάξη.

        Στην επιμόρφωση, πέρα από βασικές παιδαγωγικές και διδακτικές έννοιες, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν και βασικοί άξονες επάνω στους οποίους βασίζεται το δοκίμιο δεξιοτήτων ως μέρος της επερχόμενης διαδικασίας του διαγωνισμού των διορίσιμων εκπαιδευτικών.

        Παράλληλα, στους συμμετέχοντες θα δοθεί η δυνατότητα διαδραστικά να αναπτύξουν τους δικούς τους προβληματισμούς και να εντρυφήσουν σε μια αποτελεσματική σύλληψη των ευρύτερων ενοτήτων το πεδίο των δεξιοτήτων μέσα από μια οργανωμένη μεθοδολογία και όπως αυτή ορίζεται και στη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Σε ποιους απευθύνεται

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο πεδίο, να γνωρίσουν βασικές έννοιες και αρχές από τους κεντρικούς άξονες που θα αναπτυχθούν αλλά και να ενισχύσουν την παιδαγωγική τους προσέγγιση που σχετίζεται με τα εν λόγω πεδία. Παράλληλα, μελλοντικοί υποψήφιοι για το διαγωνισμό διορίσιμων εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιηθεί το 2017, θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν από μια πεπειραμένη επιμορφώτρια σε βασικές έννοιες και στοιχεία που θα αξιολογηθούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 

 • Επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας (π.χ. ενεργητικής ακρόασης, ενσυναίσθηση, ανατροφοδότηση, μη λεκτική επικοινωνία)
 • Διαχείριση συμπεριφοράς -επίλυση συγκρούσεων
 • Αποτελεσματική Διδασκαλία
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή διδασκαλίας με βάση το Φιλοσοφικό, παιδαγωγικό    πλαίσιο  και τις βασικές θεωρίες μάθησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων:
 • Ορισμός σκοπού, στόχων, αξιοποίηση ατομικών και περιβαλλοντικών   παραγόντων, διαχείριση διδακτικού χρόνου, αξιοποίηση λαθών και ιδεών των μαθητών και παροχή ευκαιριών συνεργατικής εργασίας και μάθησης κατά τη                  διδασκαλία , ίσες ευκαιρίες μάθησης, ανατροφοδότηση, διαφοροποιημένη         μάθηση.
 • Δημιουργία Υποστηρικτικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος
 • Διαμόρφωση θετικού μαθησιακού κλίματος (κινητρα, κανονισμοί, ρουτίνες και διαδικασίες λειτουργίας τάξης )
 • Αξιοποίηση φυσικών στοιχείων (μέσα, υλικά, διάταξη τάξης, συνέπεια   διευθέτησης φυσικών στοιχείων με στόχους, προσβασιμότητα)
 • Αξιολόγηση του Μαθητή
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης
 • Αποτελεσματική αξιολόγηση
 • Καταγραφή – αξιοποίηση αποτελεσμάτων
 • Δεξιότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Αναστοχασμός για τη βελτίωση της διδασκαλίας
 • Μάθηση από και με συναδέλφους
 • Ενσωμάτωση νέων ιδεών, πρακτικών, μεθοδολογιών
 • Συζήτηση – Ανατροφοδότηση
 1. Πληροφορίες____________________________________________

Ημερομηνία Διεξαγωγής

 • Ημερομηνία: 10 – 11 Ιουνίου 2017
 • Ώρες Διεξαγωγής: 10:00 – 15:30

Χώρος Διεξαγωγής

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση

Κόστος

Προεγγραφή έως 6/6/17

 • Φοιτητές / Άνεργοι: 85€
 • Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 95€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                       115€

Διαδικασία Συμμετοχής

 

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση της προκαταβολής προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής
 4. Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου πραγματοποιείτε την εξόφληση του υπολοίπου ποσού και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας.

Διαδικασία Πληρωμής

Βήμα 1ο à Προκαταβολή:  Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK 0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Π29 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 

Βήμα 2ο à Εξόφληση: γίνεται την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, καταβάλλοντας τα υπόλοιπα δίδακτρα στη γραμματεία της επιμόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

 

 

 

 

 

 1. Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια__________________________

 

Δρ. Αναστασία Παμουκτσόγλου

τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

H Παμουκτσόγλου Αναστασία είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του  Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2000 ως το 2009 υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως Πάρεδρος με δυο πενταετείς θητείες, με ειδικότητα τη «Σχολική Αποτελεσματικότητα» και την «Αξιολόγηση και Επιμόρφωση»

                  Υπηρέτησε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από το 1978 μέχρι το 2000 στη περιοχή του Πειραιά, το Κερατσίνι, τη Δραπετσώνα, την Νίκαια και τις Αχαρνές.

                  Δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ), στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής), στο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στα Π.Ε.Κ., σε Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Π.Δ.Μ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

                  Ήταν κριτής σε επιτροπές επιλογής στελεχών του ΥΠΕΠΘ και βαθμολογήτρια στον ΑΣΕΠ. Επίσης, έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή και ελληνικά, τον ημερήσιο τύπο και έχει ανακοινώσει εργασίες της σε ημερίδες καθώς και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

                  Υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης του «Ολοήμερου Σχολείου» και της «Ευέλικτης Ζώνης».

                  Είναι μέλος επιστημονικών – παιδαγωγικών ενώσεων ή ερευνητικών φορέων. Τα ενδιαφέροντα της αφορούν κυρίως την έρευνα της αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

                  Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν, την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, την Κοινωνιολογία του Εθνικισμού, την Κοινωνιολογία του Φεμινισμού, τη Σχολική Αποτελεσματικότητα, την Εκπαιδευτική Πολιτική καθώς και την Ιστορία της Εκπαίδευσης.

                  Έχει εκδώσει τα πέντε βιβλία καθώς και τρία με άλλους συνεργάτες. Εργασίες της έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους ελληνικούς και ξενόγλωσσους.

                  Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων και πρακτικά συνεδρίων (διεθνή και εθνικά) αρκετά από αυτά σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχουν καταγραφεί αρκετές ετερο-αναφορές στο έργο της.

5. Παροχές_______________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

 επικοινωνείτε απευθείας με το 6940810344

Ενημερωτικό υλικό

Χορηγοί Επικοινωνίας

www.paideia-ergasia.gr

www.filologikos-istotopos.gr

www.socialpolicy.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Απάντηση

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.