«Δύο νέοι κύκλοι Σχολών Γονέων από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ηρακλείου (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017)»

«Δύο νέοι κύκλοι Σχολών Γονέων από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ηρακλείου (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017)»

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής στήριξης των σχολικών μονάδων του Νομού, μετά την επιτυχημένη λειτουργία των Σχολών Γονέων τις τέσσερις τελευταίες σχολικές χρονιές, ξεκινά και πάλι την υλοποίηση δύο νέων κύκλων σχολών γονέων για τους γονείς των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων. Βασικός στόχος της λειτουργίας των σχολών γονέων είναι η ενδυνάμωση των γονέων στο δύσκολο ρόλο τους με την επεξεργασία θεμάτων που θα δώσουν επιστημονικές απαντήσεις στους προβληματισμούς τους και διέξοδο στις ανησυχίες τους. Η κατανόηση των σχέσεων μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και της επίδρασής τους στον ψυχισμό των εφήβων θα διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ σχολείου – οικογένειας και θα ενισχύσει τις θετικές συμπεριφορές.

Οι σχολές γονέων που έχουν το γενικό τίτλο «Έφηβος – Οικογένεια – Σχολείο» θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, Ρολέν 4, 2ος όροφος (τηλ. 2810246877, e-mail: symvstathmos@gmail.com) τις ημέρες και τις ώρες που αναφέρονται παρακάτω. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών τους, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους τηλεφωνικά, ή, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για το λόγο αυτό επισυνάπτονται ενημερωτικό σημείωμα για τους γονείς και σχετική αφίσα.

 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

«Έ φ η β ο ς  –  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  –  Σ χ ο λ ε ί ο»

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017

16.00-18.00

Έφηβος και οικογένεια:

Από τις συγκρούσεις στη συνεργασία

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

16.00-18.00

Η σχέση μεταξύ των γονέων, θεμέλιο για την επικοινωνία στην οικογένεια
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

16.00-18.00

Μεγαλώνοντας ψυχικά ανθεκτικά και με αυτοεκτίμηση παιδιά στην εποχή της κρίσης
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

16.00-18.00

Η κατανόηση και η διαχείριση του άγχους στη σχολική και οικογενειακή ζωή
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

16.00-18.00

Η γενιά της οθόνης: Κίνδυνοι και ανησυχίες για τη χρήση του κινητού και του διαδικτύου
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

16.00-18.00

Βιώνοντας το πένθος και την απώλεια

στην εφηβική ηλικία: ο ρόλος του γονέα

 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Έ φ η β ο ς  –  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  –  Σ χ ο λ ε ί ο»

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

16.00-18.00

Έφηβος και οικογένεια:

Από τις συγκρούσεις στη συνεργασία

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

16.00-18.00

Η σχέση μεταξύ των γονέων, θεμέλιο για την επικοινωνία στην οικογένεια
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 16.00-18.00 Μεγαλώνοντας ψυχικά ανθεκτικά και με αυτοεκτίμηση παιδιά στην εποχή της κρίσης
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

16.00-18.00

Η κατανόηση και η διαχείριση του άγχους στη σχολική και οικογενειακή ζωή
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

16.00-18.00

Η γενιά της οθόνης: Κίνδυνοι και ανησυχίες για τη χρήση του κινητού και του διαδικτύου
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

16.00-18.00

Βιώνοντας το πένθος και την απώλεια

στην εφηβική ηλικία: ο ρόλος του γονέα

Η Υπεύθυνη του ΣΣΝ Ν. Ηρακλείου                               Ο Διευθυντής ΔΕ Ν. Ηρακλείου

            ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό

Απάντηση

Απάντηση