Ηθικά Νικομάχεια (Ενότητες 1-5)

Ηθικά Νικομάχεια (Ενότητες 1-5)

filosofikos logosΣημειώσεις στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη(Ενότητες 1-5) του Συμβούλου Φιλολόγων Δ. Τζωρτζόπουλου

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό

Απάντηση

Απάντηση