Οδηγίες βαθμολόγησης Έκφρασης-Έκθεσης

Ekthesi g Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 48 [ΦΕΚ 93Α/2012]της 27ης Απριλίου 2012, ο τρόπος βαθμολόγησης της Έκθεσης στην Β’ και στη Γ’ Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής: η Έκθεση βαθμολογείται με 50 μονάδες . Επομένως , οι βαθμοί κατανέμονται ως εξής : α)Περίληψη κειμένου 25 μονάδες, β)Ασκήσεις κατανόησης κειμένου, οργάνωσης του λόγου, σημασιολογικών στοιχείων 25 μονάδες, γ) Έκθεση 50 μονάδες. Σύνολο 100 μονάδες.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Μανόλης Μαυρακάκης (10441 Posts)

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό


Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό

1 σχόλιο

Απάντηση

Απάντηση