Χρονικοί τύποι αφήγησης

Χρονικοί τύποι αφήγησης

  1. logotexnia g lukeiouΜεταγενέστερη αφήγηση: Χρησιμοποιεί ρήματα σε παρελθοντικό χρόνο. Στην περίπτωση αυτή κάποιος διηγείται την ιστορία αφού έχει εξ ολοκλήρου συντελεστεί.
  2. Προγενέστερη αφήγηση:Χρησιμοποιεί ρήματα σε μέλλοντα ή ενεστώτα. Προηγείται της έναρξης της ιστορίας.Είναι συνήθως κάποιος εγκιβωτισμός, μια δευτερεύουσα αφήγηση που έχει τη μορφή προφητείας ή ονείρου.
  3. Σύγχρονη ή ταυτόχρονη αφήγηση:  Χρησιμοποιεί ρήματα σε ενεστώτα και την συναντάμε στα ημερολόγια. Είναι σύγχρονη της ιστορίας, αν και η απόλυτη ταύτιση είναι αδύνατη.
  4. Εμβόλιμη αφήγηση: Παρεμβάλλεται στα δρώμενα και επηρεάζει την εξέλιξή τους. Ο αφηγητής διηγείται τόσο αυτά που έζησε κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις σκέψεις που περνούν από το μυαλό του την ώρα που γράφει.Την εμβόλιμη αφήγηση συναντάμε στο μυθιστόρημα-ημερολόγιο και στο επιστολικό μυθιστόρημα.

(Βιβλιογραφία: Προσεγγίσεις στη θεωρία της λογοτεχνίας Γ. Μυλωνάκου-Σαϊτάκη)

Μανόλης Μαυρακάκης (10431 Posts)

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό


Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό

Απάντηση

Απάντηση