Σουπίνο

Σουπίνο


1.
Είναι ρηματικό ουσιαστικό αρσενικού γένους
2. σχηματισμός: ρηματικό θέμα + tum-sum)

3. μόνο δύο τύποι:       ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: amatum, deletum, lectum, auditum.

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ: amatu, deletu, lectu, auditu.
                  
Α. ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΣΟΥΠΙΝΟΥ (- um)
1. Δηλώνει: ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
2.um + ρήματα κινήσεως σημαντικά: eo, venio, mitto κ.α.
3. Εφόσον το Σουπίνο ανήκει σε ρήμα μεταβατικό τότε παίρνει και αντικείμενο :

Β. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΟΥΠΙΝΟΥ (– u)
1. Δηλώνει: ΑΝΑΦΟΡΑ
2. –u + επίθετα: facilis, difficilis, iucundus, incredibilis, mirabilis.
3. συνήθως στερεότυπα: dictu, factu, auditu, visu.
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου».

Απάντηση

Απάντηση