ΤΕΣΤ εισαγωγής

ΤΕΣΤ εισαγωγής

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ι. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας σωστό ή λάθος σε κάθε μια από αυτές.
1.      «Άτεχνες πίστεις είναι τα ενθυμήματα.
2.      Οι «γνώμες» είναι έντεχνες πίστεις.
3.      Η παθοποιία υπάρχει και στη πίστη-απόδειξη και στον επίλογο.
4.      Το αρχαιότερο δικαστήριο της Αθήνας ήταν ο Άρειος Πάγος.
5.      Στην Ηλιαία η ψηφοφορία γινόταν με ανάταση των χεριών («χειροτονία»).
6.      Οι διαθήκες είναι «άτεχνες» πίστεις.
7.      Ο Γοργίας πίστευε στην ύπαρξη αντικειμενικής αλήθειας και ηθικής.
8.      Στον επίλογο του ρητορικού λόγου επιδιώκεται η εύνοια και η ανάμνηση.
9.      Κυριότερος εκπρόσωπος του συμβουλευτικού είδους θεωρείται ο Λυσίας.
10.  Αυτός που μίλησε για δισσούς λόγους ήταν ο Πρωταγόρας.
11.  Η πρόθεσις αποτελεί τμήμα του επιλόγου.
12.   Οι δικανικοί λόγοι αφορούσαν πράξεις που είχαν γίνει στο παρελθόν.
(Μονάδες 6)
ΙΙ. Τι ήταν η διήγησις;
(Μονάδες 7)
ΙΙΙ. Τι γνωρίζετε για τους επιδεικτικούς λόγους και ποιος ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπός τους;
(Μονάδες 7)
Μανόλης Μαυρακάκης (10232 Posts)

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό


Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό

Απάντηση

Απάντηση